Home

Nieuws 300 x bekeken

Plattelandsjongere meet in weekend andere norm aan

Wageningen – Plattelandsjongeren gaan meer naar de kroeg, drinken meer en gebruiken vaker geweld dan hun stedelijke leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningse socioloog Don Weenink, die daarover publiceert in het jongste nummer van Justitiële Verkenningen, tijdschrift van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van veiligheid en justitie.

Weenink heeft CBS-gegevens geanalyseerd van meer dan vijfduizend jongeren tussen 14 en 22 jaar Hij vergeleek de gegevens van jongeren van het platteland (postcodegebieden tot duizend adressen per vierkante kilometer) met de leeftijdsgenoten uit verstedelijkte gebieden (postcodegebieden met meer dan duizend adressen per vierkante kilometer).

Uit de analyse blijkt dat ongeveer een kwart van de jongeren op het platteland fysiek geweld heeft gebruikt. Dat is niet anders dan het percentage stadsjongeren dat geweld heeft gebruikt. Maar ook duidelijk is dat plattelandsjongeren meer drinken en dat de combinatie van alcoholgebruik en kroegbezoek en geweldgebruik bij plattelandsjongeren meer voor komt dan in de stad.

Het lijkt er op dat plattelandsjongeren in het weekend afstand nemen van de geldende normen. Weenink vraagt zich af wat de achtergronden zijn van het gedrag van de plattelandsjongeren. Daar is volgens hem nog weinig onderzoek naar gedaan. In elk geval behoeft het idyllische beeld van een homogeen en geweldsvrij platteland enige bijstelling.

Weenink zegt dat het goed zou zijn meer in te zoomen op de verschillen op het platteland. Is er verschil tussen verschillende regio’s, bestaat er een samenhang met jeugdwerkloosheid of met het soort werk dat de jongeren doen? Dat zijn vragen waar Weenink een antwoord op zou willen vinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.