Home

Nieuws

Oppositie vindt alternatief ontpoldering te duur en onbetrouwbaar

Den Haag – De oppositie is kritisch over het alternatieve plan voor natuurcompensatie bij de Westerschelde. Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer over de Hedwigepolder.Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw verdedigde daar zijn plan om de Hedwigepolder te behouden en daarvoor in de plaats twee kleinere polders bij Vlissingen te ontpolderen en meer buitendijkse natuur aan te leggen.

De oppositiepartijen vrezen vooral dat het alternatieve plan valse hoop geeft aan de tegenstanders van ontpoldering van de Hedwigepolder, omdat Vlaanderen en de Europese Commissie niet akkoord zullen gaan met het alternatief.

”Wie denkt dat de Hedwigepolder droog kan blijven, trekt iedereen mee het moeras in”, vindt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

”Er zal een polder onder water moeten. Laat het de Hedwige zijn. Dan zijn we klaar. Anders moet er straks voor uitbreiding van de Westerschelde Container Terminal weer een andere polder onder water moeten”, voorziet Stientje van Veldhoven van D66. Ze vindt dat Bleker de afspraken met Vlaanderen en de EU moet nakomen voor zo laag mogelijke kosten. Van Veldhoven vindt het, net als sommige andere oppositiepartijen niet kunnen dat er in tijden van bezuiniging extra geld wordt uitgetrokken om de Hedwigepolder droog te houden.

Liesbeth van Tongeren van GroenLinks vreest dat de koerswijziging over de natuurcompensatie schade doet aan de Nederlandse politieke integriteit in het buitenland. ”Dit is een plan om de dissidenten binnen het CDA binnenboord te houden en de gedoogpartner tevreden te stellen”, aldus Van Tongeren. Ze riep Bleker op te stoppen met spelletjes met de Zeeuwen en de natuur.

Ook PvdA-kamerlid Lutz Jacobi sprak over een spelletje. Ze noemt het beleid van Bleker ’balletje- balletje’, waarbij het alternatief op een andere plek weer een nieuw probleem veroorzaakt. ”Met dit alternatief blijft het ontpolderingsspook rondwaren rond de Westerschelde”, aldus Jacobi.

De coalitiepartijen en gedoogpartij PVV zijn positief over het plan, al vinden ze wel dat het plan de ontwikkeling van de Westerschelde Container Terminal in Vlissingen niet mag verhinderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.