Home

Nieuws

Onderzoek naar tomatenteelt met minder CO2

Bleiswijk – Het GreenQ Improvement Centre in Bleiswijk en Wageningen UR doen onderzoek naar de mogelijkheden om met minder CO2 in de tomatenteelt toch een goede productie te halen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in Bleiswijk, meldt LTO-Groeiservice.

De glastuinbouw wil minder CO2 uitstoten. Bovendien komt er minder CO2 vrij doordat bij nieuwe teelttechnieken minder energie wordt verbruikt. Dan komt minder CO2 beschikbaar in de kas. De onderzoekers vinden dat CO2 een kostprijs moet krijgen die meetelt in de mate waarin CO2 wordt gedoseerd.

Voor de proef worden twee afdelingen gebruikt. In een afdeling wordt CO2 gedoseerd zoals in de praktijk gebeurt. In een andere proefafdeling wordt minder CO2 gedoseerd. De onderzoekers gebruiken in deze afdeling 50 procent minder CO2. In beide afdelingen wordt de klimaatsturing aangepast en worden diverse metingen verricht.

Gewoonlijk leidt een lagere CO2-concentratie tot productieverlies. Maar de onderzoekers verwachten dat met de juiste klimaat- en CO2-instellingen dit niet zo hoeft te zijn, stelt LTO. ”Een eerste voorzichtige conclusie van de begeleidende telers was dan ook dat CO2niet nodig is voor het generatief houden van het gewas. Het verschil in productie blijft tot nu toe beperkt tot 1,7 kilo in het nadeel van de afdeling met de beperkte dosering van CO2. Deze daling werd verwacht, maar blijft nog beperkt. Getracht wordt om met de klimaatinstellingen zo te werken, dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de gedoseerde CO2.”

Of registreer je om te kunnen reageren.