Home

Nieuws 296 x bekeken

Ondernemers willen het Productschap Diervoeder behouden

Den Haag – Er blijkt groot draagvlak voor de continuering van het Productschap Diervoeder (PDV). Wel zijn er nog een paar verbeterpunten.

Een deel van de productschappen binnen de land- en tuinbouw peilt op dit moment hun achterban over hun bestaansrecht. Eerder bleek grote onvrede in de tuinbouwsector over het Productschap Tuinbouw. Draagvlakonderzoek onder de tweehonderd aangesloten leden (die heffing betalen) van het PDV lijkt beter uit te pakken. Uit recent onderzoek blijkt dat 95 procent van de aangesloten ondernemers wil dat het productschap blijft bestaan.

De activiteiten waarvoor een groot draagvlak bestaat voor een dergelijke vorm van financiering zijn het Veterinair Informatiepunt, Voorlichting over wet- en regelgeving, Beïnvloeding wetgeving in Den Haag en Brussel, het Project Carbon Footprint Diervoerder en de CVB-activiteiten voor voederwaardering.

Een deel van de meerderheid van de ondernemers is voorstander van continuering van het PDV met een gewijzigd takenpakket. De activiteiten op het gebied van gezond en veilig werken en arbeid en scholing wordt door een deel van de ondernemers niet als kerntaak beschouwd en men wil daar geen heffing voor betalen. De ondernemers zien nog wel wat punten voor verbetering. Beter communiceren, taken beter afstemmen met andere organisaties en focussen op kerntaken werden het meest genoemd.

Een woordvoerder van het PDV geeft aan dat er inmiddels al wordt gewerkt aan deze punten. ”Wat betreft communicatie kijken we nauwkeuriger wat en wanneer we naar buiten willen brengen. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld ook bezig om voor de voederwaardering samen te werken met Schothorst Feed Research”.

De productschappen zijn van plan nauw samen te werken en een deel van hun activiteiten samen te voegen. Komend jaar brengen ze een belangrijk deel van hun ondersteunende activiteiten (back office) onder in één centrale werkorganisatie. ”Focussen op onze kerntaken zal hierdoor ook beter uit de verf komen” volgens de woordvoerder. De naam PDV zal wel blijven bestaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.