Home

Nieuws

Nieuwe hygiënecode vraagt meer van bedrijven

Zoetermeer – Bedrijven moeten volgens de nieuwe hygiënecode voor verse ongesneden groenten, fruit en paddenstoelen concreter aangeven hoe ze de risico’s van residuen beheersen. De hygiënecode gaat in op 1 augustus. Het Productschap Tuinbouw stuurde woensdag de nieuwe versie naar de handel.

Volgens de huidige code kan een bedrijf voor het beheersen van de risico’s van residuen van gewasbeschermingsmiddelen uit twee opties kiezen: een eigen risicoanalyse uitvoeren en aansluitend een monitoringsysteem opzetten of zich aansluiten bij het sectorale monitoringsysteem Food Compass.

Het inventariseren van risico’s en het nemen van voorzorgsmaatregelen is volgens de Voedsel en Warenautiteit (VWA) echter een basisverplichting voor individuele bedrijven. Sommige bedrijven denken met deelname aan Food Compass te volstaan en voeren dus geen op het bedrijf toegespitste analyse uit, en nemen dus ook geen bedrijfsspecifieke maatregelen.

De nieuwe code bevat dus meer concrete beheersmaatregelen. Onder de maatregelen vallen onder meer het maken van afspraken met leveranciers of het op eigen initiatief nemen van extra monsters wanneer het verhandelde product een verhoogd risico kent.

Volgens een woordvoerder van het Productschap Tuinbouw is de nieuwe hygiënecode op verzoek van de VWA sneller tot stand gekomen dan normaal. In het verleden werden codes steeds om de drie tot vijf jaar vernieuwd. De VWA heeft echter steeds minder capaciteit en dringt er daarom op aan dat bedrijven meer initiatief tonen en meer preventief te werk gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.