Home

Nieuws 195 x bekeken

Nederland zet in op hoge basispremie en verduurzaming in landbouwbeleid

Brussel – Een zo hoog mogelijke basispremie voor agrariërs met een aanvullende premie voor vergroening of verduurzaming. Die richting wil de Nederlandse Tweede Kamer op in het nieuwe Europese landbouwbeleid.

Een afvaardiging van de Tweede Kamer zal de Nederlandse visie op het toekomstige GLB morgen uitdragen op een conferentie in Brussel.

Hoewel de meningen over de landbouwpremies in de Tweede Kamer verdeeld zijn, werd wel een motie aangenomen over de zo hoog mogelijke basispremie, met daarbovenop een stimuleringspremie voor verduurzaming en vergroening van de sector. De premies moeten volgens de christelijke partijen SGP en Christenunie ook bijdragen aan verbetering van de voedselzekerheid en stabilisering van het inkomen van de boer.

PvdA, Groenlinks en D66 zien het liefst dat de basispremie geleidelijk wordt afgeschaft. Het geld kan dan doelgericht worden ingezet voor verbetering van milieu en klimaat, publieke diensten en dierenwelzijn.

De Tweede Kamer staat achter de lijn om het GLB verder te verduurzamen en om meer in te zetten op innovatie in de agrarische sector. Ook pleit de Kamer ervoor dat de marktmacht van boeren en tuinders wordt versterkt, via het GLB.

Morgen wordt in Brussel een interparlementaire conferentie gehouden waarin wordt gesproken over de toekomst van het Europese landbouwbeleid. Namens Nederland zullen Esmé Wiegman (Christenunie) en Ger Koopmans (CDA) de Nederlandse vaste Kamercommissie voor landbouw vertegenwoordigen. Namens de Eerste Kamer neemt Eric Smaling (SP) deel aan de conferentie.

Of registreer je om te kunnen reageren.