Home

Nieuws

Nederland heeft weinig eigen kennis van verzilting

Wageningen – De kennis over de effecten van verzilting op de gewasgroei in Nederland laat te wensen over. Waterschappen en telers baseren zich bij hun beleid op buitenlands onderzoek dat is uitgevoerd onder in Nederland niet gebruikelijke omstandigheden.

Dat stelt Lodewijk Stuyt van Alterra in een onderzoek onder twaalf waterschappen in opdracht van Rijkswaterstaat. Dat in Nederland gebruik gemaakt wordt van buitenlands onderzoek komt doordat ”we op dit moment niets beters hebben”, aldus de onderzoeker.

Stuyt zegt dat het van belang is dat voor verschillende landbouwgewassen duidelijk wordt hoe gevoelig ze zijn voor verzilting. ”Pas dan kun je de werkelijke zoetwatervraag vaststellen. Uit ons onderzoek blijkt dat traditie soms doorslaggevender is dan kennis”, aldus Stuyt.
Hij haalt een tuinder aan die meldde dat de norm altijd al is geweest dat er maximaal 200 milligram zout per liter in het water voorkomt. ”Of die grenswaarde echt nodig is weet de tuinder niet. Maar dat is wel belangrijk om te weten, want als het minder streng kan, scheelt het de tuinder in de kosten”, aldus Stuyt.

Stuyt zag in zijn onderzoek dat het ene waterschap een norm voor het chloridegehalte aanhoudt van 200 milligram per liter, terwijl een ander waterschap voor hetzelfde gewas een waarde hanteert van 600 milligram. Waterschappen hebben vaak verschillende ideeën over de vereiste waterkwaliteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.