Home

Nieuws

Natuurbeheer vraagt goed contact tussen betrokkenen

Wageningen – Het opbouwen van goede relaties met alle betrokkenen blijkt cruciaal voor natuurbeheer. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit.

De onderzoekers vergeleken de manier waarop natuurbeheer aan de Britse Thanet Coast wordt georganiseerd met het Overijsselse natuurgebied Weerribben-Wieden.

De Weerribben-Wieden maakt deel uit van de Natura 2000-gebieden. Volgens de onderzoekers kan de wijze waarop de beheerplannen tot stand komen de natuurdoelen direct schaden, en bovendien het draagvlak voor het natuurbeleid op de lange termijn verminderen.

Raoul Beunen en Jasper de Vries van de leerstoelgroep Landgebruiksplanning van Wageningen Universiteit hebben de aanpak vergeleken van het Thanet Coast-project, de krijtrotsen ten noorden van Dover in Groot-Brittannië, met de manier waarop het beheerplan in de Weerribben-Wieden moet worden gerealiseerd. De onderzoekers concludeerden dat de organisatie van het proces cruciaal is voor de ontwikkeling van relaties tussen de verschillende betrokken partijen en daarmee uiteindelijk voor het slagen van het project.

Het Thanet Coast project kent een breed draagvlak en heeft al de nodige successen opgeleverd, terwijl de betrokkenen bij het Weerribben-Wieden-proces gaandeweg steeds sceptischer zijn geworden over het realiseren van Natura 2000-doelen. Het onderzoek laat zien dat juist het opbouwen van goede relaties tussen alle betrokken partijen een belangrijke voorwaarde is voor een duurzame bescherming van natuurwaarden. ”In een slecht doordacht en georganiseerd proces ontbreken deze relaties waardoor op lange termijn de steun voor natuurbeleid ernstige schade kan oplopen” volgens de onderzoekers.

De brede steun voor het Thanet Coast-project was dan ook vooral het gevolg van direct persoonlijk contact tussen de verschillende betrokkenen, zoals agrariërs en bedrijven in de toeristensector, de mogelijkheid die aan alle betrokken werd geboden om input te gegeven en de wijze waarop de organisatie deze input gebruikte en wist om te gaan met de verwachtingen van de verschillende partijen.

Of registreer je om te kunnen reageren.