Home

Nieuws

Natuur en overheid zitten Groninger meest dwars

Groningen – Noord-Groningse boeren ondervinden de meeste hinder van natuur en overheid. Desondanks zijn ze over het algemeen optimistisch, blijkt uit een onderzoek dat onderzoeks- en adviesbureau CAB heeft uitgevoerd in samenwerking met LTO Noord.

Een van de knelpunten is het provinciaal landbouwbeleid, dat met name beperkingen oplegt aan de intensieve veehouderij. Van de ondernemers zegt één op de twintig een somber perspectief te hebben voor het eigen bedrijf. 20 procent van de ondernemers heeft moeite rond te komen van het bedrijf. Meer dan de helft van de bedrijven heeft naast inkomen uit de landbouw ook andere inkomstenbronnen.

Het Noord-Groninger platteland is één van de krimpregio’s waar bestuurders sinds enige jaren zorgelijk naar kijken. Vijftig jaar geleden was dat ook het geval, toen jonge landarbeiders wegtrokken om ergens anders een carrière op te bouwen.

Hoewel de werkgelegenheid in de landbouw ten opzichte van eind jaren vijftig is afgenomen, telt de landbouw in Noord-Groningen nog steeds zo’n 11 procent van het totale aantal banen. Hiermee is de landbouw de op drie na grootste sector qua werkgelegenheid. Noord-Groningen is dus nog steeds een belangrijk agrarisch gebied. De afgelopen tien jaar is de werkgelegenheid zelfs licht gegroeid en deze jaren hebben in het teken gestaan van schaalvergroting.

Of registreer je om te kunnen reageren.