Home

Nieuws 288 x bekeken

Minder kadaverdumpingen

Leeuwarden – Het aantal dumpingen van kadavers is sterk verminderd. Vorig jaar werd in de waterschappen Veluwe en Fryslân melding gemaakt van een toename van het aantal in het water gedumpte kadavers.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft op verzoek in 2010 een inventarisatie uitgevoerd naar de problemen. Daarbij bleek dat op de problemen in Gelderland en Friesland na, geen sprake is geweest van een toename van het aantal gedumpte kadavers van landbouwhuisdieren. De VWA zal dit jaar opnieuw een inventarisatie maken.

In de eerste helft van dit jaar zijn bij het Wetterskip Fryslân veertien kadavers van lammeren en schapen gevonden. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 52. Ook in het Waterschap Veluwe is het aantal dumpingen tot normale proporties teruggebracht. Volgens een woordvoerder zijn het er niet meer dan één of twee in de eerste helft van dit jaar.

Het Wetterskip Fryslân zegt dat het praktisch onmogelijk is de daders te traceren. Van de gedumpte dieren zijn oormerken weggesneden, voordat de kadavers in het water terecht komen. Er is in geen enkel geval proces-verbaal opgemaakt tegen veehouders die hun dieren gedumpt hebben.

Tot vorig jaar had het Friese waterschap jaarlijks ongeveer dertig meldingen van kadaverdumpingen. Vorig voorjaar trok het Friese waterschap aan de bel vanwege het toegenomen aantal dumpingen. Toen werd een relatie gelegd met de gestegen destructietarieven. Het waterschap veronderstelt dat veehouders inmiddels mogelijk gewend zijn aan het nieuwe systeem.

Of registreer je om te kunnen reageren.