Home

Nieuws 210 x bekeken

Mestverwerking in Vlaanderen blijft toenemen

Brugge – De mestverwerkingsinstallaties in Vlaanderen hebben vorig jaar 23 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest verwerkt. Dat is 1,5 miljoen kilo stikstof meer dan tijdens de periode juli 2008 – juni 2009. Dit meldt het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM).

Hoewel de mestverwerking is toegenomen, blijft nog steeds 16 procent van de beschikbare capaciteit van de draaiende installaties onbenut. Toch zal er door de verstrengde mestwetgeving in de toekomst moeten geïnvesteerd worden in uitbreiding.

11 miljoen van de 23 miljoen kilo verwerkte stikstof werd gerealiseerd door de export van behandelde en onbehandelde pluimveemest en ruim 10 miljoen werd gerealiseerd via verwerking van varkensmest. In vergelijking met 2009 is de verwerking van dunne fractie varkensmest met 1,2 miljoen kilo stikstof toegenomen.

Bert Bohnen, voorzitter van VCM, noemt de toenemende mestverwerking goed nieuws. ”De sector blijft stappen vooruit zetten, ondanks de slechte conjunctuur, onder meer in de varkenssector”, klinkt het. Toch doet hij ook een oproep naar de veehouders om de aanvoer van mest meer te spreiden over het jaar. ”We zien nu een duidelijke piek in december, maar de verwerkingsinstallaties hebben continue voeding nodig. Het is niet evident om die piek te verwerken”, aldus Bohnen.

Bohnen vermoedt niet dat de huidige mestverwerkingscapaciteit voldoende zal zijn om het bijkomende overschot dat zal ontstaan door het strengere mestactieplan verwerkt te krijgen. ”2012 wordt een overgangsjaar en wellicht zullen we het mestoverschot dan met de bestaande installaties kunnen opvangen, maar vanaf 2013 zal er moeten geïnvesteerd worden in uitbreiding”, aldus de voorzitter.

Of registreer je om te kunnen reageren.