Home

Nieuws 598 x bekeken

Mestscheiding kan bijdragen aan vermindering fosfaatoverschot

Den Haag – LEI onderzoekers hebben onderzocht dat het effect van mestscheiding een daling van 5 miljoen kilogram fosfaat oplevert.

Mestscheiding – met een dikke fractie die rijk is aan fosfaat en organische stoffen en een dunne fractie die rijk is aan stikstof – kan een bijdrage leveren aan het beter benutten van dierlijke mest.

Volgens het LEI zien mestdistributeurs en mestverwerkers zien goede afzetmogelijkheden voor de dikke fractie die overblijft na mestscheiding. Wel zoekt men verder naar extra innovaties, bijvoorbeeld door vergisting en droging van de dikke fractie, om de mest tot meer waarde te brengen.

De organische stofvoorziening door de dikke fractie wordt door (voornamelijk) akkerbouwers als belangrijkste reden gezien om deze mest te gaan gebruiken. De kans dat veehouders in de toekomst kiezen voor mestscheiding blijkt toe te nemen naarmate de veehouder jonger is, het bedrijf groter is en in een overschotgebied ligt, en naarmate de normen strenger zijn.
Het effect van mestscheiding op de toekomstige mestmarkt wordt ingeschat op een relatieve daling van het nationale mestoverschot met 5 miljoen kilo fosfaat.

Doordat er nog relatief weinig kennis is bij veehouders en akkerbouwers over mestscheiding, beveelt het LEI aan om innovaties in mestscheidingstechnieken te versnellen en beter te faciliteren.

Of registreer je om te kunnen reageren.