Home

Nieuws 163 x bekeken

Meer runderen geslacht dan in 2010

Zoetermeer – De Nederlandse slachterijen hebben volgens gegevens van het PVE in het eerste halfjaar bijna 21.000 dieren meer verwerkt dan in dezelfde periode van 2010. Dat is een toename met 9 procent en staat gelijk aan de productie van twee volle weken.

Doordat het gemiddelde slachtgewicht per dier lager lag, 5 kilo minder dan vorig jaar, is de totale vleesopbrengst iets minder toegenomen, te weten 7 procent.
De toename van de productie heeft onder meer verband met de in het vierde kwartaal van 2009 relatief grote aanvoer van melkvee voor de slacht, waarna in het eerste kwartaal van 2010 minder uitstoot volgde dan gebruikelijk. Ook begon in het voorjaar van 2010 een hausse in de zuivelmarkt, die de uitstoot verder beperkte. Dit jaar is er meer druk op het rendement geweest in de melkveehouderij, zijn de rundvleesprijzen hoog opgelopen en is er bovendien extra aandacht voor de gezondheidsstatus van het melkvee. Daardoor zijn ten opzichte van het voorjaar 2010 relatief jongere dieren aangevoerd bij de slachterijen. Dit uit zich in het al genoemde lagere gemiddelde slachtgewicht.

Of registreer je om te kunnen reageren.