Home

Nieuws 359 x bekeken 1 reactie

LTO: boeren betalen 60 miljoen te veel aan waterschap

Den Haag - Boeren en tuinders betalen naar verhouding veel te veel aan waterschappen. LTO Nederland berekent dat de rekening voor boeren en tuinders zeker 60 miljoen euro te hoog is.

LTO-portefeuillehouder Jan Bikker in Zuid-Holland maakt zich boos over de weerbarstige houding van de Unie van Waterschappen, die geen gehoor geeft aan de klachten vanuit de land- en tuinbouw.
Boeren en tuinders moeten voor infrastructuur en natuur betalen, terwijl iedereen daar gebruik van maakt, zegt Bikker: "‘Zo worden kosten andermaal bij boeren neergelegd en dat is niet billijk."
LTO richt zich nu tot staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu), omdat overleg met de waterschappen over een verandering in de kostentoedeling niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

LTO zegt dat het een landelijk probleem is, waarvan het het zwaartepunt ligt in het laag gelegen Groene Hart en westelijk Nederland met relatief veel infrastructuur en hectaren natuur. Bikker is ontstemd over de houding van de Unie van Waterschappen: "Als er niks aan wordt gedaan draaien agrariërs nog eens twee jaar lang op voor de kosten van infrastructuur en natuur, terwijl dit een belang is van alle ingezetenen. Dus is een evenredig verdeling van kosten volstrekt redelijk."

Bikker: ‘Landelijk gezien betalen boeren nu jaarlijks 60 miljoen teveel. Boeren in de westelijke waterschappen (Rijnland, Hollandse Delta, Delfland, Hollands Noorderkwartier, Zuiderzeeland en Schieland & Krimpenerwaard) moeten het leeuwendeel daarvan ophoesten. In drie jaar tijd hebben ze maar liefst 180 miljoen euro teveel betaald. Dit kan zo niet langer.’

Eén reactie

  • no-profile-image

    Klopt dat dit zo niet langer kan.In Delfland betaal je een kleine 140 euro per ha.Dit is beslist geen evenredige verdeling van de kosten. Bovendien kan in tegenstelling tot verharding,na een droge periode, agrarische grond de eerste 50mm regenwater probleemloos verwerken.Dus minder maalkosten.

Of registreer je om te kunnen reageren.