Home

Nieuws

Hof erkent gewetensbezwaar oormerk niet

Leeuwarden – Het gerechtshof in Leeuwarden erkent het gewetensbezwaar tegen het oormerken van schapen niet.

Het Hof heeft schapenhouder Thom de Groot uit Grouw en Henk Brandsma uit Bolsward gisteren veroordeeld – zonder straf op te leggen.

Het gerechtshof gaat in zijn arrest op praktisch alle punten voorbij aan de argumenten van advocaat C. van Kooten-De Jong, die de beide schapenhouders bijstond. Volgens de rechter hebben de schapenhouders niet aangetoond dat voor hen als gewetensbezwaarden een uitzondering is toegezegd.

Evenmin hebben de Friese schapenhouders duidelijk kunnen maken dat hun geweten het hun onmogelijk maakte om de schapen van oormerken te voorzien. Volgens de rechter is het oormerk niet in strijd met de dierenwelzijnsregels.

Schapenhouder Thom de Groot zegt de juridische strijd te willen voortzetten tot het Europese Hof voor de rechten van de mens. Hij gebruikt inmiddels bolussen als I&R-middel bij schapen.

Of registreer je om te kunnen reageren.