Home

Nieuws 188 x bekeken

Grondgebonden landbouw in Randstad kan behouden blijven

Den Haag - De grondgebonden landbouw kan de komende decennia drager blijven van de economie en de leefbaarheid van het landelijk gebied in de Randstad. Dat schrijft het landbouweconomisch instituut LEI in het rapport Landbouw in de Randstad in 2040. De overheid zal bij het ontwikkelen van de landbouw in het gebied wel rekening moeten houden met verzilting, vernatting en verstedelijking.

De overheid kan de landbouw in de Randstad steunen door ervoor te zorgen dat zij aanspraak kunnen blijven maken op inkomenstoeslagen uit het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid (GLB). Dat kan door actief uit te dragen dat de Randstedelijke Nationale Landschappen Groene Hart en Laag Holland officiële maatschappelijk waardevolle gebieden zijn.

Daarnaast zou samen met de betrokken provincies gestreefd kunnen worden naar een specifieke en gebiedsgerichte invulling van het volgende Plattelandsontwikkelingsprogramma, vooral voor de grondgebonden landbouw in de Randstad. Ook denkt het LEI dat de overheid extensivering van de landbouw in en rond Natura 2000-gebieden aangemerkt kan worden als groene dienst. De groene dienst kan vervolgens worden beloond.

Ook zou het ministerie de multifunctionele landbouw in het gebied kunnen versterken door groenblauwe diensten, ten behoeve van water of natuur, te co-financieren. Een andere bijdrage aan multifunctionele landbouw is het stimuleren van de verkoop van streekproducten.
Het LEI schrijft het rapport in opdracht van het ministerie van EL&I. Het ministerie heeft het LEI om advies gevraagd omdat het dit jaar zijn visie op de grondgebonden landbouw in de Randstad concreet wil maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.