Home

Nieuws 488 x bekeken

Gratis grondkaarten voor boeren

Den Haag - Agrariërs kunnen gratis kaarten krijgen van hun percelen waarop de ligging van kabels en leidingen is aangegeven via Dienst Regelingen.

Dit maakte het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vandaag bekend. Via het agentschap Dienst Regelingen (DR) kan elke boer de kaarten opvragen. De dienst vraagt dan bij het kadaster de kaarten op. Het kadaster vraagt het kaartmateriaal bij de netbeheerders op. DR voegt het kaartmateriaal toe aan 'Mijn dossier' van de boer.

De kaarten worden gratis aan agrariërs beschikbaar gesteld. De maximale oppervlakte waarvoor het kaartmateriaal kan worden opgevraagd is 1.500 meter x 1.500 meter.

Er is momenteel een andere wetswijziging in voorbereiding in het kader van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion). Namelijk een vrijstelling voor agrariërs van de verplichting een graafmelding te doen voor ondiepe graafwerkzaamheden tot 50 centimeter in eigen grond.

Of registreer je om te kunnen reageren.