Home

Nieuws 180 x bekeken

Gelderland begint met stikstofsaldering

Arnhem – Gelderland wil de ontwikkeling van de veehouderij nabij Natura 2000-gebieden vlottrekken door de invoering van een salderingssysteem voor stikstof.Gedeputeerde Staten hebben voor deze stikstofbank een verordening vastgesteld.

Indien veehouders hun bedrijf beëindigen, worden hun stikstofrechten geregistreerd. Een deel van die rechten kunnen door andere ondernemers worden gebruikt om hun bedrijf uit te breiden. De provincie stelt dat zowel economie als natuur hiervan profiteren.

Met deze salderingssystematiek loopt Gelderland vooruit op de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op landelijk niveau. Provinciale Staten moeten de verordening nog wel goedkeuren; later dit jaar wordt hierover een besluit genomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.