Home

Nieuws 319 x bekeken

Fytosanitaire risico's vanuit de ondernemer bekeken

Wageningen - Fytosanitaire risico's vormen een toenemende bedreiging voor de teelt van gewassen en de handel. Door groeiende internationale handel, transport en toerisme neemt de kans op introductie van schadelijke organismen toe.

De overheid wil weten hoe het gesteld is met de beheersing van fytosanitaire risico's. Hoe bereik je de ondernemer het meest effectief? Door het LEI, onderdeel van Wageningen UR is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er grote verschillen zijn in risicobeheersing op bedrijfsniveau. Ondernemers zijn niet altijd bekend met mogelijke nieuwe ziekten en plagen. Wel willen zij maatregelen treffen, maar het nut en het effect van specifieke maatregelen is niet altijd duidelijk.

De Nederlandse overheid wil meer aandacht voor preventie, waarbij een belangrijke rol voor de ondernemers zelf is weggelegd. In een grootschalige steekproef zijn in drie plantaardige sectoren, de tomatensector, tulpenbollensector en de aardbeiensector 300 ondernemers geïnterviewd. Gevraagd werd hoe zij fytosanitaire risico's beleven die op hen afkomen en wat het nut en de noodzaak is van het treffen van maatregelen. De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek zijn dat sturing in de fytosanitaire risicobeheersing door ondernemers gericht moet zijn op een totaalpakket aan maatregelen.

Het delen van ervaringen kan de bewustwording van de risico's verbeteren. In de communicatie met ondernemers over fytosanitaire risico's, is daarbij de aandacht voor de gevolgen voor het eigen bedrijf het meest effectief.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.