Home

Nieuws 221 x bekeken

ForFarmers onterecht op lijst onveilige bedrijven

Den Haag – Hoewel ForFarmers wel op de lijst staat met risicovolle bedrijven waarvan de veiligheidssituatie nog steeds ver onder de maat is, is het bedrijf niet in overtreding. De lijst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is enigszins misleidend. Op de lijst staat dat bij de locatie Almelo van ForFarmers een bedrijfsbrandweerplan en een rampenbestrijdingsplan ontbreekt. In een voetnoot staat echter dat het bedrijf sinds dit jaar niet meer onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) valt, omdat de vergunning is aangepast.

Het ministerie onderzocht circa 400 bedrijven die in dezelfde categorie vallen als Chemie-Pack. Dat chemiebedrijf in Moerdijk ging afgelopen januari in vlammen op. Daarbij kwam er giftige stoffen vrij, maar deden zich geen grote gezondheidsrisico’s voor.

ForFarmers reageert dat ze op de locatie in Almelo in het verleden gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen heeft opgeslagen. ”De opslag voldeed volledig aan alle toenmalige geldende wet- en regelgeving”, aldus het veevoerbedrijf. Vanwege veranderingen in de wet- en regelgeving en de groei van het bedrijf heeft ForFarmers sinds 2010 geen gewasbeschermingsmiddelenopslag meer in Almelo. Ook de opslag van kunstmest is grotendeels verplaatst, waardoor het bedrijf weer voldoet aan de eisen die gelden voor de huidige bedrijfsvoering op de locatie.

De reden waarom ForFarmers toch op de lijst staat, lijkt formeel. ForFarmers heeft sinds eind 2009 een herziene vergunningaanvraag voor locatie Almelo lopen. Deze is inmiddels beoordeeld en goed bevonden door de betreffende instanties, maar de vergunning is nog niet geformaliseerd. Hierdoor is formeel nog de oude vergunning, waarin niet wordt voldaan aan de BRZO-eisen, van kracht.
Naast For Farmers staan vooral bedrijven op de lijst die zich bezig houden met coatings of transport en opslag van chemische stoffen.

De VROM-Inspectie vraagt gemeenten en provincies om bij de twaalf bedrijven strikt te blijven handhaven.

Oppositiepartij GroenLinks roept de staatssecretaris op zo snel mogelijk te komen met een actieplan rond de veiligheid van chemie, zo liet de partij in een reactie weten. ”De grote brand bij Moerdijk is nu zes maanden geleden en er is nog niets veranderd. Ik wil van de staatssecretaris weten wanneer hij de veiligheid op orde heeft”, aldus Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.