Home

Nieuws

Europa stelt extra eisen aan biobrandstoffen

Brussel – De Europese Commissie stelt extra duurzaamheidseisen aan de productie van biobrandstoffen.

Met deze eisen wil de EU garanderen dat er geen bossen worden gekapt voor palm- of rietsuikerplantages. Ook moet bij de productie van biobrandstoffen minimaal 35 procent minder CO2 worden uitgestoten dat bij fossiele brandstoffen.

”We moeten er zeker van zijn dat de volledige productie van biobrandstoffen duurzaam is. Daarom hebben we de hoogste duurzaamheidsstandaarden ingesteld ter wereld”, zegt Eurocommissaris Güinther Oettinger van energie. De productievoorwaarden zijn opgesteld in zeven schema’s.

Volgens de nieuwe eisen mogen grondstoffen afkomstig van voormalig tropisch regenwoud of van voormalig natuurlijk grasland met een uniek ecosysteem niet als duurzaam kunnen worden aangemerkt.

Om aan de doelstellingen te voldoen kunnen producenten zich aansluiten bij een van de zeven keurmerken (vaak rondetafelafspraken) die door de commissie zijn aangewezen. Ook kunnen ze zich aansluiten bij nationale controlesystemen.

De Europese Unie heeft als doelstelling gesteld dat in 2020 minimaal 10 procent van de transportbrandstoffen moet bestaan uit biobrandstoffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.