Home

Nieuws 168 x bekeken

EP: lidstaten zelf beslissen over transgene teelten

Straatsburg – Het Europees Parlement (EP) wil dat lidstaten de mogelijkheid krijgen de teelt van transgene gewassen te beperken of te verbieden.

Dinsdag stemde een meerderheid van het parlement voor het rapport van de Franse Europarlementariër Corrine Lepage over deze kwestie. Hierin wordt in grote lijnen een eerder voorstel van de Europese Commissie overgenomen. Wel is er meer invulling gegeven aan de criteria op basis waarvan lidstaten transgene teelten kunnen verbieden.

Het gaat dan met name over milieu-overwegingen en sociaal-economische omstandigheden. Tevens hebben de Europarlementariërs aangedrongen op duidelijke regels voor de co-existentie om te voorkomen dat gangbare en transgene gewassen vermengd raken.

Deze voorstellen veranderen niets aan de procedures om de veiligheid van genetisch gemodificeerde gewassen te waarborgen. Voordat een lidstaat de mogelijkheid krijgt een beslissing te nemen over de toelating van een teelt, moet deze eerst door de Europese voedselveiligheidsorganisatie Efsa zijn goedgekeurd.

Nederland is voorstander van het geven van meer verantwoordelijkheden aan de lidstaten op het gebied van transgene teelten. Het kabinet hoopt op die manier de impasse in de Europese Unie op dit dossier te doorbreken. In een brief aan de Tweede Kamer schreef staatssecretaris Joop Atsma (milieu) wel dat hij hoopt dat er dan heldere criteria worden geformuleerd op basis waarvan teelten mogen worden verboden.

Greenpeace is blij dat het Europees Parlement criteria voor het verbieden van transgene teelten heeft vastgelegd. De organisatie vreesde dat zonder duidelijke richtsnoeren elk verbod voor het Europese Hof van Justitie zou sneuvelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.