Home

Nieuws 181 x bekeken

EP-leden geven begrotingsplannen Commissie voordeel van de twijfel

Brussel – Nederlandse europarlementariërs reageren gematigd positief op het budgetvoorstel van de Europese Commissie.

CDA’er Esther de Lange (CDA) betreurt de relatieve daling van de begroting van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), maar spreekt verder van een ‘realistische instelling’ en een plan dat ‘een goede basis biedt voor onderhandelingen’. Het is volgens haar nu vooral zaak ervoor te waken dat het budget wordt gebruikt voor niet-agrarische doeleinden zoals de aanleg van fietspaden of sportvelden.

“Mijn eerste reactie is: goed”, zegt De Lange. “Zo valt de herverdeling van de middelen over de lidstaten mij mee, dat had erger gekund. Ook is het positief dat de Commissie de vergroening van het beleid wil realiseren met top-ups in plaats van de lijst met cross compliance-maatregelen nog eens 26 keer langer te maken. Maar we zijn er nog niet; eigenlijk begint het werk nu pas.”

Ook ter linkerzijde van het politieke spectrum is er voorzichtig instemmend geknikt bij de presentatie van de plannen. Zo is Bas Eickhout (Groenlinks) net als De Lange te spreken over de plannen voor vergroening. Wel is hij bevreesd dat lidstaten straks de mogelijkheid krijgen gelden uit de tweede naar de eerste pijler over te hevelen. Hierover zijn de nu voorliggende plannen overigens nog erg vaag en wordt er alleen gesproken over de wens voor meer flexibiliteit. Eickhout prijst tevens het voorstel voor de invoering van een Europese belasting.

D66’er Gerben Jan Gerbrandy zegt ‘aangenaam verrast’ te zijn dat het budget voor het GLB in reële termen daalt. “Onze kritiek is altijd geweest dat er te veel geld wordt besteed aan verkeerde doelen in deze sector”, zegt hij. “Het had van mij best nog wel wat radicaler gemogen. Bovendien maak ik mij ongerust over de uitwerking; ik ben bang dat de tweede pijler kleiner gaat worden en daar zitten nu juist al die zaken in die wij belangrijk vinden.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.