Home

Nieuws 270 x bekeken

Boeren gaan voederbomen planten

Driebergen – Twintig boeren van de Stichting Duinboeren gaan voederbomen planten op het bedrijf. Ze werken hiermee aan verdere integratie van bedrijf en omgeving.

De voederbomen – elzen en wilgen – voorkomen uitspoeling van mineralen naar de sloot en creëren een aantrekkelijk landschap. Het restproduct, houtsnippers, is een grondstof voor compost of groene energie.

De twintig boeren die de bomen gaan planten zijn actief in het recent gestarte Praktijknetwerk Voederbomen en multifunctioneel Landgebruik. In dit praktijknetwerk wordt gekeken hoe verschillende functies op een agrarische bedrijf gecombineerd kunnen worden.

Door de multifunctionaliteit centraal te stellen, worden additionele bedrijfsactiviteiten rendabel en duurzaam ingevuld. Zo is energiewinning uit houtsnippers in Nederland nu nog te duur. Door houtige gewassen te selecteren die ook als diervoeder geschikt zijn, en daarnaast de nutriëntenuitspoeling verminderen, bieden voederbomen veel perspectief.

Ook waterschappen en natuurorganisaties winnen hierbij: verbindingszones, gevarieerde flora en fauna, meer natuurbeleving en schaduwvorming in sloten.

”Doordat we de toepasbaarheid van voederbomen drie jaar lang testen en demonstreren, heb je direct zicht op wat werkt en wat niet”, zegt Nick van Eekeren, senior onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut. ”Dat juist de Duinboeren met dit project starten is illustratief: zij zoeken van oudsher naar een integratie van landbouwkundige activiteiten met natuur en landschap.”

Of registreer je om te kunnen reageren.