Home

Nieuws

Bleker overweegt meldingsplicht bij bespuitingen

Den Haag – Bij gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen komt er mogelijk een meldingsplicht voor de gebruiker. Buren (waaronder bijenhouders) moeten voorafgaand aan het gebruik van bepaalde middelen worden ingelicht.

Bleker stelt dat zo’n verplichting op basis van nieuwe EU-regels kan worden ingesteld. Hij wil overleggen of de invoering van zo’n maatregel wenselijk en noodzakelijk is.

Volgens Jaap van Wenum, specialist gewasbescherming bij LTO is een meldingsplicht niet zinvol. ”Als iedereen zich netjes aan de gebruiksvoorschriften houdt is er niets aan de hand. Dit betekent spuiten in de avonduren bijvoorbeeld. Ik heb er vertrouwen in dat de sector dit doet.” Een meldingsplicht geeft administratieve rompslomp en is niet nodig, zegt LTO.

Of registreer je om te kunnen reageren.