Home

Nieuws

België blijft grootgebruiker antibiotica

Gent - België heeft voor het eerst een rapport opgesteld over het antibioticagebruik in de veehouderij. Hieruit blijkt dat het land nog steeds een van de grootgebruikers in Europa is. Vooral het gebruik van gemedicineerd voer is gestegen.

Het rapport bevat gegevens over de periode 2007-2009. De gegevens zijn verzameld via de groothandelaren in antibiotica en de mengvoederfabrikanten.

De totale hoeveelheid actieve stof (ton) zag een daling van 14.3% van 2007 naar 2008. In 2009 steeg dit opnieuw met 1,8%. Over de drie jaren heen was er dus een daling van 12.8% te noteren in totale hoeveelheid actieve stof. Deze daling is volledig toe te schrijven aan het verminderde gebruik van antibiotica.

Het gebruik van gemedicineerd voer daarentegen steeg met 70% in de periode van 2007 tot 2009. De meest aangewende klassen van antibiotica waren sulfonamiden en trimethoprim (100,6 ton gemiddeld), tetracyclines (83,7 ton) en penicillines (69,0 ton). Vooral het gebruik van sulfonamiden steeg en lijkt de reden te zijn voor het sterk gestegen gebruik van gemedicineerde premixen van 2007 tot 2009.

Binnen Europa is België een van de grootgebruikers van antibiotica in de veehouderij. Het onlangs opgerichte kenniscentrum voor antibioticumgebruik en – resistentie bij dieren (AMCRA) zal fungeren als kenniscentrum om het antibioticagebruik in België gericht aan te pakken.

Of registreer je om te kunnen reageren.