Home

Nieuws 182 x bekeken

Afspraken over distributie van kunstmest sinds 2007

Den Haag – De verkoop van verschillende kunstmeststoffen is in Nederland sinds 2007 gekanaliseerd om misbruik te voorkomen.

Producenten en distributeurs hebben met de overheid afspraken gemaakt over met name de levering en opslag van kalkammonsalpeter (KAS), ureum, en vaste nitraathoudende anorganische meststoffen die 28 procent of meer stikstof bevatten. De meststoffen kunnen dienen als grondstof voor zelfgemaakte explosieven. De aanslag in Oslo is vrijdag uitgevoerd met een kunstmestbom.

Volgens de afspraken zijn alle leveranciers van de kunstmeststoffen geregistreerd. Daarnaast moet een register bijgehouden worden van de afnemers van de meststoffen. Ongebruikelijke transacties of voorvallen in de handel moeten worden gemeld. Ongebruikelijke voorvallen gaan bijvoorbeeld over onbekende klanten die kunstmest willen afnemen in ongebruikelijke hoeveelheden of ongebruikelijke verpakkingen, of als de gebruiker onduidelijk of onlogisch is over de aanwending van de meststof.

Ook de opslag van meststoffen is aan strengere eisen onderhevig. Dat geldt zowel voor de handel, als voor boeren en tuinders die de kunstmeststoffen zelf aanwenden.

Of registreer je om te kunnen reageren.