Home

Nieuws 141 x bekeken

Werkgevers willen democratischer en goedkoper schap

Den Haag – Een tweede onafhankelijke, door de kroon benoemde bestuurder en tot 20 procent bestuursleden vanuit niet-georganiseerde hoek. Dat zijn de belangrijkste bestuurlijke vernieuwingen die VNO-NCW, MKB Nederland en LTO voorstellen in een gezamenlijke visie waarin zij aandringen op het behoud van de product- en bedrijfschappen.

De organisaties verenigd in de RCO (Raad van Centrale Ondernemersorganisaties) hebben hun standpunten verwoord in een brief aan het kabinet. Volgens hen is afschaffen van de schappen geen wenselijke optie. Het geeft efficiëntieverlies, kost de overheid en het bedrijfsleven veel geld en leidt tot teloorgang van belangrijke afstemmingsmomenten tussen bedrijfsleven en overheid.

Wel moeten de te behouden schappen minder taken krijgen, die bovendien periodiek tegen het licht moeten worden gehouden. Ook moet de regelgeving periodiek worden doorgelicht op nut en noodzaak.

Door zich te concentreren op de kerntaken kunnen de heffingen van de schappen volgens de RCO met 40 procent omlaag, maar dat is met inbegrip van reducties die in de afgelopen jaren al hebben plaatsgevonden.

Behalve eigen taken op gebied van gezondheid en voedselveiligheid, innovatief onderzoek, ketenpromotie en marktonderzoek, zouden de schappen ook taken moeten behouden op gebied van medebewind. Dit zouden de schappen tot 20 procent goedkoper kunnen doen dan de overheid, en bovendien efficiënter.

De visie van de RCO moet dienen als bouwsteen voor een later dit jaar door het kabinet te nemen besluit over het voortbestaan van de schappen.

Of registreer je om te kunnen reageren.