Home

Nieuws 254 x bekeken

Waterschap tevreden over besluit Hedwigepolder

Middelburg - Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen is blij met het niet doorgaan van de ontpoldering van de Hedwigepolder.

Hiermee wordt recht gedaan aan de wens van de Zeeuwse bevolking, zo staat in het persbericht. Volgens dagelijks bestuurslid Denis Steijaert is er sprake van een win-winsituatie: "Na een lange periode van onzekerheid en veel maatschappelijke onrust is er nu eindelijk duidelijkheid voor alle belanghebbenden en ook de natuur wordt recht gedaan."

Het waterschap is tevreden over de bijdrage die het in het traject heeft kunnen leveren. Steijaert is van mening dat de verdragsafspraken met Vlaanderen wel degelijk worden nagekomen, hetzij op een andere manier: "Ik verwacht vanuit de gedachte van goed nabuurschap dat we er samen met de Vlamingen uit kunnen komen. We hebben elkaar op meerdere vlakken zeer hard nodig. Wij respecteren dat Antwerpen bereikbaar moet blijven en daarbij mag Nederland zelf bepalen hoe het natuurherstel zal plaatsvinden."

Steijaert geeft aan dat oplossingsrichtingen voor natuurherstel gezocht moeten worden in de kwalitatieve sfeer: "Er zijn voldoende hectares voorhanden. Laten we onze energie en geld steken in het onderhouden en verbeteren van de natuurlijke kwaliteit. Daar is onze samenleving mee gediend."

agd.media

Of registreer je om te kunnen reageren.