Home

Nieuws

WOZ-waarde melkveebedrijf verlaagd

Het gerechtshof Arnhem verwerpt de taxatie door de gemeente De Ronde Venen. De WOZ-waarde van een melkveebedrijf wordt fors verlaagd.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Arnhem de volgende:
Een melkveehouder is eigenaar van een melkveebedrijf met woning gelegen in de gemeente De Ronde Venen. De gemeente stelt de WOZ-waarde 2007 vast op € 407.748,-. Bij de waardebepaling maakt de gemeente gebruik van de Taxatiewijzers en Kengetallen voor agrarisch gebouwde deelobjecten en agrarische grond.

De melkveehouder bepleit primair een waarde van € 310 440 en subsidiair, op basis van een door hem ingebracht rapport, een waarde van € 341.010,-. Hof Arnhem verwerpt de taxatie van de gemeente en stelt de WOZ-waarde conform het subsidiair door de melkveehouder ingenomen standpunt vast op € 341.000,-.

De heffingsambtenaar van de gemeente heeft erkend dat de waarde van de mestkelder € 6.000,- te hoog is vanwege een onjuist bouwjaar. Verder heeft de heffingsambtenaar tegenover de gemotiveerde betwisting door de melkveehouder niet aannemelijk kunnen maken dat de ligboxenstal van een zogeheten hoog type is. Dit leidt tot een verlaging met € 15.444,-. Ook de waarde van de kalverenschuur, die na de waardepeildatum is ingestort, moet worden verlaagd met € 3.000,-. Het hof verklaart vervolgens het hoger beroep gegrond.

Of registreer je om te kunnen reageren.