Home

Nieuws 31 reacties

Vogelbescherming dreigt staat met rechter

Zeist - De Vogelbescherming daagt de Staat voor de rechter wegens het uitblijven van de ontpoldering in de Westerschelde. Woensdag hebben de advocaten van de organisatie een ingebrekestelling aan minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) gestuurd.

In deze ingebrekestelling wordt minister Verhagen verzocht binnen twee weken te beginnen met het onder water zetten van de Hertogin Hedwigepolder.  Doet hij dit niet, dan komt het tot een rechtszaak.

De Vogelbescherming zet die stap aan de vooravond van de publicatie van het Deltaresonderzoek naar alternatieven. Dit rapport is reeds afgerond en in handen van het kabinet. Ondanks herhaaldelijk aandringen van de Tweede Kamer wil staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) de tekst echter nog niet vrijgeven; eerst moet een kabinetsreactie zijn geformuleerd.

Een woordvoerder van de Vogelbescherming zegt er geen enkel vertrouwen in te hebben dat het rapport alsnog leidt tot ontpoldering. “Keer op keer is er gesproken over alternatieven”, zegt hij. “Het is nu echt de hoogste tijd geworden om maatregelen te nemen. Hier zijn niet voor niets internationale afspraken over gemaakt.”

Trouw meldt vandaag dat het Deltaresrapport geen reële buitendijkse alternatieven aandraagt en dat er dus niet aan ontpoldering valt te ontsnappen. De krant schrijft dat toe aan de Vogelbescherming en ‘ingewijden’. De woordvoerder van de Vogelbescherming zegt echter het rapport zelf niet te hebben gezien en de informatie uit tweede hand te hebben ontvangen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Het is in en in triest dat vogelbeschermers de boeren op deze manier weer tegen zich in het harnas jagen, zij hebben de boeren zo hard nodig, leren ze het dan nooit?
  Als reaktie zouden de boeren de vogelbeschermers niet meer op hun land toe moeten laten wanneer ze deze procesgang doorzetten! Het moet toch duidelijk zijn dat boerenland niet meer onder water gezet mag worden voor de natuur. We hebben al water zat in Nederland!!

 • no-profile-image

  de vogelbescherming heeft helemaal geen tijd voor deze onzin rechtzaken, ze moeten eerst nog even 100000 ganzen doodschieten .

 • no-profile-image

  Volgens mij is het gebeurd met de idiote plannen om vruchtbare grond die overigens ook nog particulier is te vernietigen, De onbeduidende clubjes die op hun laatste benen lopen en die proberen om hun verdorven plannen uitgevoerd te krijgen worden door dit kabinet op deze manier geheel kapot geprocedeerd. Let maar eens op als het geld op is (wat vlgs mij snel gebeurd) hoor je niks meer van deze niksnutten.

 • no-profile-image

  Dankje dat je het met mij eens bent .

 • no-profile-image

  Het zijn de laatste stuiptrekkingen van deze ophitsende zgn milieubeschermers. Het ganzen probleem geeft maar weer eens aan hoe dom en onwetend deze mensen zijn. Alles wat deze mensen gedaan hebben en willen gedaan krijgen wordt nu zo van tafel geveegd,mischien niet zo cru als ik nu zeg maar gaat wel gebeuren. De subsidiepot voor deze milieucriminelen is leeg en zal ook niet snel weer gevuld worden . De tijd van luilekkerland is over voor deze lieden

 • no-profile-image

  er loopt maat 1 soort natuurcriminelen rond in dit land en dat zijn jagers. grotere criminelen betaan in de natuur niet. en als jij jaagt ben jij dat dus ook, boerke.

 • no-profile-image

  Wat deze natuurcriminelen met hun opvattingen bereikt hebben is dat er nu op de ganzen, etc volop gejaagd moet worden om hun bestand weer op normale proporties te krijgen . Er lopen nog steeds mensen in dit land rond die denken dat de doorsnee Nederlandse burger zich druk maakt om een paar ganzen en ander schadelijk wild.Mensen die tegen de jacht of tegen het reguleren van de wildstand zijn zijn vaak ziekelijke figuren die totaal geen feeling met het platteland hebben. Deze idioten denken dat de natuur het zelf wel regelt. Door een opeenstapeling van omstandigheden (zoals overheersende linkse kabinetten) is dat totaal uit de hand gelopen, er werd teveel naar deze randdebielen geluistred en zie hier het resultaat . Op grote schaal afschieten van wild .Ik ben blij dat de subsidie s voor deze clubjes niet meer worden toegekend, als dat een paar jaar doorgaat kunnen deze mensen ook gewoon werk gaan zoeken net als iedere Nederlander . De doorsnee burger heeft hier geen geld meer voor over .

 • no-profile-image

  anti/jacht Ga nu eens in op de teksten van b.lunteren ,dat zal je wel niet doen,want je weet donders goed dat er een grote waarheid in zit.
  Met dat simpele gespetter van jou kom je niet ver.
  Ga maar gauw uithuilen bij mama,want door dat wanbeleid door jullie soort moet er nu extra leed worden aangedaan.
  dank jullie wel kortzigtige stommellingen.

 • no-profile-image

  wat ik niet begrijp is het feit dat teksten als van boertje en van grof blijven staan en mijn tekesten, die niet half zo grof zijn, worden verwijderd. Zouden bij de redactie ook van die doodschieters rondlopen???

 • no-profile-image

  Dat lijkt mij toch eenvoudig te begrijpen anti/jacht. Jij communiceert niets anders dan haat die nergens onderbouwd wordt.

 • no-profile-image

  Ter aanvulling anti/jacht, ik lees jouw reacties al enkele maanden en zie iedere keer dat je ontploft van haat. Na enkele maanden heb ik nog geen enkel idee waarom en welk alternatief jij hebt voor de jacht ten aanzien van het wildbeheer.

 • no-profile-image

  Nee mozes van de tien geboden, ik ontplof niet. Ik maak duidelijk dat wildbeheer een andere naam is voor plezierjacht. Jacht gepleegd door volledig gestoorde mensen. Wildbeheer bestaat niet. Jacht wel, dierenmoord dus. Voor de lol doodschieten van dieren, fazanten uitzetten, voerputten aanleggen voor eenden af te knallen. Liegen als het gaat om reewildaantallen, jonge vossen uitgraven om ze daarna tegen een boom dood te slaan of te knuppelen. Gif uitleggen voor stootvogels, illegaal wilde varkens uitzetten. Dit is nog maar een schim van alle rotzooi die door jagers in ONZE natuur wordt uitgehaald. En dat noemen die idioten dan wildbeheer.

 • no-profile-image

  Anti/jacht , met je reactie geef je aan dat je na denkt over wild beheer,

 • no-profile-image

  In een dichtbevolkt land als Nederland kan nooit een zelfregulerend ecosysteem bestaan. Zeker niet als het gaat om de fauna. Natuur in Nederland kan alleen bestaan als een tuin die door de mens gestuurd wordt. Voor een natuurlijk evenwicht in de fauna zijn veel grote predatoren nodig die in Nederland onmogelijk kunnen bestaan. Door gebrek aan predatoren zijn er teveel wilde zwijnen, overblijvende ganzen en zijn er de problemen in de Oostvaarder plassen.
  De populatie beheren door afschot is de enigste oplossing. Ik heb de indruk dat dit inzicht ook in de politiek toeneemt. Mede dankzij de Oostvaarder plassen.

 • no-profile-image

  Als we die zgn natuurbeschermers (ik noem hen liever natuurcriminelen) hun gang laten gaan is ons mooie platteland straks totaal onleefbaar en wordt de natuur gekenmerkt door een paar soorten die aan de top van de voedselketen staan . Je ziet het nu al, eerder zag je hier nog kieviten maar met de massale terugkomst van vossen etc zie je ze nooit meer.Je kunt in een land zoals Nederland de natuur niet zijn gang laten gaan .Een ieder die dat denkt is vlgs mij rijp voor het gesticht. Beschuldigingen die geuit worden richting jagers en andere mensen die nog iets proberen te redden van deze natuur zijn naar mijn mening niet correct . Er zal best wel eens iets gebeuren wat niet in de haak is maar om dan nu een hele groep te beschuldigen van crimineel gedrag getuigt van kortzichtige en idiote gedachte .

 • no-profile-image

  Mozes en boer"ke: hebben jullie mijn beweringen gelezen??? Daar heb je geen antwoord op, op al die criminele daden van dat tuig in de natuur. Flikker toch op boerke met je onzin en ga in de bijbel zitten prevelen, schijnheilig product.

 • no-profile-image

  anti/jacht, wat heb je toch weer een hoop emoties. Als ik het goed begrijp lopen er twee dingen door elkaar: Wildbeheer en plezierjacht. We kunnen een afzonderlijke discussie voeren over de noodzaak van wildbeheer en daarnaast kunnen we een afzonderlijke discussie voeren over jacht als hobby waar je plezier aan beleeft.

 • no-profile-image

  nee nee mozes uit het beloofde land. Wildbeheer is alleen maar jacht. Jij probeert dat nog wel te verdoezelen, maar dat lukt niet. jagers hebben maar een passie: het doden van dieren, dat is hun ultiem orgasme, niks beheer, schieten, tableau maken, zien wat er gedood is. ga nu eens in op wat ik gisteren schreef, over die fazanten etc. Jongens, dan passen jullie allemaal. Allemaal moordenaars in ONZE natuur. Organiseer maar eens een referendum over zgn. wildbeheer, afgelopen is het dan met dat geknal op gezonde en weerloze dieren. En jij mag het nut duidelijk maken. Liefst op tv. Ook boerke Lunteren mag komen, maar hem zullen ze wel niet kunn begrijpn. Met zijn bijbel.

 • no-profile-image

  Hee anti/jacht,jij snapt echt helemaal niks van de natuur, in een vorig onderwerp had ik jou de vraag gestelt waarom volgens jou de jagers de schuld krijgen van de overpopulatie van de ganzen (antwoord nooit gekregen) ??? Je loopt maar wat te dom schreeuwen, en een NORMAAL antwoord geven kan je ook al niet .

 • no-profile-image

  Anti/jacht, stel dat de jacht verboden wordt hoe los jij dan het probleem op van te veel wilde zwijnen, ganzen en grote grazers in de Oostvaarder plassen?
  Ga jij er van uit dat ieder wildbeheer overbodig is?
  Ik kan jou opstelling niet meer begrijpen. In eerdere reacties wekte je de indruk dat jou bezwaar niet zozeer op wildbeheer is gericht maar vooral op de plezierjacht. Ik heb hierop geprobeerd deze in de discussie van elkaar te scheiden.
  In jou laatste reactie gooi jij dit weer op een hoop.

 • no-profile-image

  Mozes toch, ik geef elke keer antwoord: wildbeheer is alleen maar jacht, plezierjacht. Beheer is (bijna) nergens voor nodig en alshet nodig is, dan zeker neit met een geweer. Er zijn talloze alternatieven. Je wilt het niet begrijpen omdat ook jij gehersenspoeld bent door de KNJV. Probeer nu eens simpel na te denken en lees mijn beschuldigingen tegen de jacht. Er is er niet eentje gelogen en het gebeurt nog elke dag door jagers, Nog elke dag worden er roofvogels vergiftigd door JAGERS, omdat het hun concurrenten zijn. Ontken dat nu niet, heeft geen zin. Alle beschuldigingen mijnerzijds komen gewoon elke dag voor. Jagers zijn en blijven natuurcriminelenm, uit op eigen belang. Het verdwijnt, daar ben ik zeker van. Kijk maar eens hoeveel gemeentes al niet meer hun gronden en recreatiebossen verpachten aan dit volkje.

 • no-profile-image

  Anti/jacht, kun jij mij uitleggen hoe jij de populatie ganzen, wilde zwijnen en grote grazers in de Oostvaarder plassen kunt beheersen zonder een geweer?
  Je vertelt dat jagers roofvogels vergiftigen en nog meer dingen doen die jij afkeurt. Als dit niet gebeurt is dan de jacht voor jou wel aanvaardbaar?

 • no-profile-image

  Jacht is alleen aanvaardbaar als laatste redmiddel. Als andere maatregelen niet meer afdoende zijn, is het wenselijk te overwegen om tot afschot over te gaan, maar niet door plezierjagers. Door deskundig opgeleide mensen en dat zijn jagers niet. In zo'n geval is jacht voor mij acceptabel. De ganzen zijn op legio andere manieren te verdrijven, maar dit wordt door de KNJV (met de K van Korrupt) afgeraden, gewoon om hun leden te kunnen laten schieten. Wilde zwijnen zijn zo gegroeid in aantal door het bijvoeren, omwille van (weer) de jacht. Stop met het bijvoeren en na aan paar jaar is de populatie op een normaal niveau, maar dat wil die Kroonprins niet, met zijn dure gasten. de grote grazers in die zgn natuurgebieden dienen, bij voedselgebrek hetzelfde lot te ondergaan als dieren in de natuur, die niet leven in die kunstgebieden. maar veel eerder ingrijpen, dieren vangen en gewoon naar het slachthuis, maar niet laten schieten door zo'n dure plezierknaller. Zo kan ik uren doorgaan. Feit blijft dat jagers eigenlijk gewoon niet thuishoren in de natuur. Zeker geen Koninklijke jagers. Zij zouden wijzer moeten zijn. Heeft die Bernard nog niet genoeg doodgeschoten???

 • no-profile-image

  De situatie voor de grote grazers in de Oostvaarder plassen is volstrekt onnatuurlijk. In een werkelijk natuurlijke situatie leven deze dieren in veel grotere gebieden met veel meer variatie. Dan kunnen ze actief reageren op de situatie die zich voordoet. Als er een koude wind is kunnen ze een bosrand opzoeken, als het te nat is zoeken ze drogere gebieden op, is er te weinig gras dan trekken ze naar gebieden waar nog wel wat is. De dieren in de Oostvaarder plassen hebben niet de mogelijkheid om op een normale manier te reageren op situatie die zich voordoet. Dieren in de werkelijke natuur sterven niet van de honger maar door roofdieren.
  Je schrijft in jou reactie dat bij overpopulatie de dieren gevangen moeten worden om daarna naar het slachthuis te brengen. Ik wil er op wijzen dat dit verwilderde dieren zijn. Vangen en transporteren zal grote stres veroorzaken. Om ze te vangen moet je ze schieten met een verdovingsgeweer. Als je ze daarna toch naar het slachthuis gaat brengen kun je ze net zo goed direct met een kogelgeweer schieten.

 • no-profile-image

  Beste Mozes, die situaties als oostvaardersplassen hebben we zelf gecreeerd. Hadden we nooit moeten doen. Ook de rest van mijn verhaal klopt. Met als belangrijkste item: wildbeheer is een verkapte naam voor plezierjacht door feodale gestoorde knallers.

 • no-profile-image

  Oostvaardersplassen was toch wel het grootste voorbeeld hoe wildbeheer NIET moet ! Nu moet daar volop geschoten worden. En wat is het zielig voor alle beesten daar hoe mooi groen het gras daar staat aan de andere kant van het hek .

 • no-profile-image

  afschieten is de beste oplossing.
  voordeel daarvan is dat het vlees gebruikt kan worden,gestreste en of maagere dieren heb je niets aan .
  vossen moet je allemaal opruimen ,ik kan geen kip,gans of eend meer buiten laten lopen.
  als die krengen nu hun hele prooi opvreten,maar ze vreten de kop eraf,drinken het bloed op en pakken de volgende en zo 10-20 per nacht.
  een veehouder mag maar een x aantal dieren per ha. houden,hoe zit dat met een extensief gebied als de oovpl.?
  daar moet je wel reguleren want die dieren kunnen geen kant op met dat hek er omheen,stelletje dieren mishandelaars!
  wij ons best doen om nesten te sparen van kieviet/scholekster etc. etc het heeft geen donder zin meer met al die roovers.

 • no-profile-image

  Je ziet het met de ganzen, elke vergunning voor afschot op ganzen werd tegengewerkt door de anti/jacht clubjes, en nu wil de vogelbescherming dat er 100000 per jaar afgeschoten worden. Tel even op de filmpjes van volg de vos hoeveel ganzen een vos nou pakt, dat is percentueel niks als je kijkt hoeveel ganzen er zitten.
  Heeft anti/jacht nog een oplossing voor het ganzenprobleem ?
  Ganzen zijn gevaarlijk voor de vliegveiligheid, gevaarlijk in het verkeer, en ze verontreinigen natuur en landbouwgebieden etc.

 • no-profile-image

  Het ganzen probleem is alleen maar optelossen door nest behandeling.Zolang grote terrein beheerders dat niet[willen]doen is het dweilen met de kraan open.Dan moeten er jaarlijks 100000 of meer afgeschoten om het probleem optelossen.

 • no-profile-image

  lastig discusieren met mensen als anti jacht
  laten we voorop stellen dat iedereen zijn eigen mening mag hebben, ook Anti jacht, maar een zinvolle discussie voeren om tot een oplossing te komen is een ander verhaal en anti jacht moet ook beseffen dat andere mensen een andere mening kunnen en mogen hebben
  ik hoor anti jacht overigens alleen maar schelden en tieren en geen enkele structurele oplossing aandragen
  idee? voor Anti jacht, koop een eilandje inde Stille oceaan
  en leef je eigen bekrompen leventje

 • no-profile-image

  Antie/jacht zit gelukkig al een week op zo een subsidie eilandje,blij voor hem, blij voor ons, wat een loooooser !!!

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.