Home

Nieuws

Verplaatsing glastuinbouw ten bate van woningen onrendabel

Den Haag - Verplaatsing van de glastuinbouw in het Westland ten behoeve van de woningbouw is alleen rendabel wanneer het echt nieuwe woningen betreft, en geen woningen die bijvoorbeeld eerder in Zoetermeer en Almere gepland waren.

Verplaatsing van bollenbedrijven ten bate van woningen biedt meer perspectief. Dat blijkt uit een maatschappelijke kosten- en batenanalyse van onderzoeksbureau SEO, en het landbouweconomisch instituut LEI.

De onderzoekers onderzochten het rendement van verplaatsing van 1.000 hectare tuinbouwgrond en 500 hectare bollen ten gunste van woningen. Tuinbouw- en bollenbedrijven profiteren volgens de onderzoekers van elkaars nabijheid door de aanwezigheid van voorzieningen, toeleverancier en kennis. Clustering van woningbouw levert eveneens voordelen op: bedrijven krijgen meer keuze uit werknemers en klanten en consumenten en bedrijven genieten van meer voorzieningen.
Verschuiving van woningen naar het Westland en de Bollenstreek levert baten op van in totaal bijna 300 tot ruim 350 miljoen euro. De kosten liggen tussen tenminste 200 en 750 miljoen euro. Wanneer extra woningen worden gebouwd stijgen de baten naar 750 tot 850 miljoen euro. Alleen dan kan een (betrekkelijk klein) voordeel worden geboekt.

Volgens de onderzoekers is verplaatsing van de bollenteelt een stuk goedkoper dan verplaatsing van glastuinbouw vanuit het Westland. Dit hangt samen met de extra investeringen in kassen en infrastructuur die gepaard gaan met de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven. Bovendien zijn de maatschappelijke baten van nieuwe woningbouwclusters in de Bollenstreek volgens de onderzoekers duidelijk hoger.

Of registreer je om te kunnen reageren.