Home

Nieuws 307 x bekeken

Verlies uit geldlening niet aftrekbaar

Den Haag - Een bedrag van 120.000 euro kan niet ten laste van het inkomen worden gebracht. Dit omdat er een vaste rente in plaats van een van de winst afhankelijke rente is overeengekomen.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Haag de volgende: Belanghebbende heeft in het jaar 2004 een bedrag van 120.000 euro geleend aan C die dit ter belegging heeft doorgeleend aan D. In het jaar 2005 kan C vanwege financiële problemen van D niet meer aan zijn aflossingsverplichtingen voldoen. In geschil is of het verlies op de geldlening is aan te merken als een verlies uit onderneming. Belanghebbende stelt dat dit mogelijk is omdat de rente op de geldleningen feitelijk afhankelijk was van de winst van C.

Blijkens de overeenkomsten van geldlening heeft C zich verbonden een rentevergoeding van 1% per maand aan belanghebbende te betalen. Van een rechtens winstafhankelijke vergoeding kan dan niet worden gesproken, aldus het hof. Dat in werkelijkheid iets anders is overeengekomen, is op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt. Aan de in de wet gestelde eis van winstafhankelijkheid is niet voldaan. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.