Home

Nieuws 352 x bekeken

Verbouwde boerderij is geen nieuw onroerend goed voor de BTW

De inspecteur heeft terecht een bedrag van € 13.800 aan aftrek van voorbelasting BTW geweigerd. De boerderij is niet zodanig ingrijpend verbouwd dat er een nieuwe onroerende zaak is ontstaan.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Leeuwarden de volgende:

Belanghebbende is eigenaar van een agrarische boerderij die in haar opdracht is verbouwd. Bij de verbouwing zijn de voormalige stallen en een deel van de schuur verbouwd tot woonruimte. Belanghebbende brengt de voor de verbouwing in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek. De inspecteur staat dit niet toe.

Belanghebbende voert aan dat door de werkzaamheden aan de onroerende zaak er in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Verder stelt belanghebbende dat ook de bestemming van de boerderij is gewijzigd; van boerderij tevens veehouderij naar een woonboerderij. De rechtbank heeft overwogen dat het uiterlijk alsmede het silhouet van de boerderij slechts in geringe mate is gewijzigd. Met betrekking tot de gestelde functiewijziging heeft de rechtbank geoordeeld dat daarvan geen sprake is. Weliswaar zijn de stallen verwijderd, maar gelet op de historie van het pand, de omvang alsmede de uiterlijke verschijningsvorm van de schuur, heeft de schuur door de verbouwing zijn bedrijfsmatige functie niet verloren. Daaraan doet niet af dat belanghebbende om haar moverende redenen ervoor heeft gekozen de schuur niet te gebruiken in het kader van haar onderneming. Een dergelijke subjectieve bestemmingswijziging leidt niet tot een objectieve bestemmingswijziging van de onroerende zaak. Het hof neemt dit oordeel over. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Hof Leeuwarden 24 mei 2011, 10/00198, LJN BQ6082

Of registreer je om te kunnen reageren.