Home

Nieuws 193 x bekeken

Veerman: EU moet voedselproductie beschermen

Wageningen – De Europese Unie moet de eigen voedselproductie actief blijven beschermen en zich niks aantrekken van krachten van buiten die druk zetten de grenzen te openen. Dat zei professor en oud-minister van landbouw Cees Veerman tijdens zijn toespraak op het AGRIMBA-AVA-congres over wereldvoedselvraagstukken van Wageningen Universiteit.

Veerman zei tevens een ware diplomatieke veldslag te verwachten over het EU-landbouwbudget, met een grote tegenstelling tussen de wensen van oude en relatief nieuwe lidstaten.

”Het ongebreidelde geloof in marktwerking is door de voedselcrises en het dreigende faillissement van Griekenland wereldwijd definitief verzwakt.” Het is volgens Veerman niet langer meer een bewering, maar ronduit een feit dat rijke landen meer profiteren van liberalisering dan zwakke landen, en binnen landen dan weer de topklasse meer profiteert van liberalisering dan de onderklasse. ”Zaken doen zonder moreel besef is een zonde tegen de maatschappij”, zo quootte Veerman de legendarische Indiase leider Mahatma Gandhi. De markt voor landbouwproducten is volgens Veerman onvergelijkbaar met pakweg die voor auto’s of televisietoestellen. ”Het is tegenwoordig geen populaire mening, maar grenzen moeten deels gesloten blijven voor landbouwproducten.”

”Om de wereldbevolking over veertig jaar nog te kunnen voeden moet 70 procent meer voedsel worden geproduceerd. In de afgelopen veertig jaar zijn boeren en tuinders erin geslaagd de productie met 150 procent op te voeren, maar de benodigde 70 procent zal in de praktijk veel lastiger blijken dan de eerder behaalde 150 procent.” Volgens Veerman groeit de productiviteit per hectare jaarlijks nog maar met 1 procent. ”De Malthusiaanse angst is weer teruggekeerd”, aldus Veerman, verwijzend naar de pessimistische Britse econoom Thomas Malthus die eind 18e eeuw de verwachting publiceerde dat de bevolkingsgroei wereldwijd uiteindelijk de economische ontwikkeling in zou halen.

De komende twintig jaar verdubbelt de vraag naar zoetwater, aldus Veerman, terwijl door klimaatverandering de beschikbaarheid van zoetwater in gebieden als Zuid-Europa en Noord-Afrika juist afneemt. Regionale verschillen in welvaart en mogelijkheden tot landbouwontwikkeling worden uitvergroot. ”Water wordt een bron van conflicten en de landbouw kent een zware verantwoordelijkheid. Zeventig procent van het verbruik van zoetwater komt voor rekening van de agrarische sector. De helft van alle voedsel is geproduceerd met kunstmatige toediening van zoetwater. Ter illustratie: voor 1 kilo rundvlees is 15.000 liter water nodig.”

Veerman ging in zijn toespraak tevens in op een nieuw te vormen beleid voor het Europese platteland en de landbouw. De oude lidstaten mikken op een reductie van het landbouwbudget met zeker 10 tot 20 procent, aldus Veerman. De 12 later toegetreden lidstaten, waaronder Polen en Hongarije, willen juist een toename of tenminste gelijk blijvend budget. ”De 12 nieuwe lidstaten hebben 10 miljoen boeren met veelal kleine plotten. In de oude lidstaten zijn nog 5 miljoen boeren over met grote plotten. In de oude lidstaten speelt angst voor verstedelijking en de gevolgen voor het platteland een ondergeschikte rol, maar in de nieuwe lidstaten is de problematiek actueel. Zij hechten meer belang aan een economisch dus agrarisch gezond platteland.” Veerman sprak de hoop uit dat het landbouwbeleid naar een breder perspectief getild wordt en de EU gaat werken aan integraal plattelandsbeleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.