Home

Nieuws

Vaak intimidatie gemeld door buitenlandse plukkers

Zoetermeer – Buitenlandse uitzendkrachten in de tuinbouw melden vaak zaken rond intimidatie. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de consulenten voor personeel uit Midden- en Oost-Europese landen.

In 2010 zijn rond de 330 meldingen van intimidatie gedaan tijdens vooral spreekuren van deze consulenten.

Het is onduidelijk wat de aard van die meldingen zijn, ook voor LTO  Noord Glaskracht. De werkgeversorganisatie wil meer informatie.   ”We merken weinig van het project, maar zien nu wel veel klachten. Ik ga ervan uit dat het kaf van het koren is gescheiden en dat deze meldingen echt om intimidatie gaan”, aldus beleidsmedewerker arbeid Arend Hekman van Glaskracht.

Tijdens de sociaal economische commissie deze week stelde Glaskracht dat het zin heeft gegevens meldingen door te spelen aan de werkgeversorganisatie. Afgelopen jaar bezocht Glaskracht enkele bedrijven die daarna van uitzendbureau gewisseld zijn.

De consulenten zijn aangenomen om personeel voor te lichten, niet om onderzoek te doen of meldingen. Het is het tweede jaar dat deze vakbondmedewerkers werken als consulent voor deze groep werknemers. De kosten worden betaald door werkgevers via het Productschap Tuinbouw.

Buitenlands personeel uit de glastuinbouw meldden zich het vaakst met onduidelijkheden in hun
contract of huisvesting. In totaal voerden de personeelsadviseurs bijna tweehonderd gesprekken met buitenlandse werknemers uit de glastuinbouw, bijna de helft van het totaal aantal gesprekken.

Of registreer je om te kunnen reageren.