Home

Nieuws 328 x bekeken

Uitstel verscherpte keuring op M. chitwoodi

Lisse - Op verzoek van Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en de Bloembollen Keurings Dienst (BKD) heeft de VWA gekeken naar het moment van invoeren van de verscherpte keuring op M. chitwoodi, ofwel het maiswortelknobbelaaltje.

Door verscherpte keuring tijdens het seizoen in te voeren, kunnen de telers hier niet op anticiperen. Hoewel de VWA stelt dat de verscherping noodzakelijk is, heeft het orgaan besloten om de verscherpte keuring dit jaar niet in te voeren. In verband met de internationale discussie over M. Chitwoodi, geeft de VWA aan dat in 2012 de verscherpte keuring wel zal worden ingevoerd.

In deze discussie staat het voorkomen en Q-status van het aaltje centraal. Over de verscherpte keuring vinden nog nadere gesprekken met de KAVB en de BKD plaats. Wortelknobbelaaltjes veroorzaken vooral problemen op zand-, dal-, zavel en lichtere kleigronden. Ze kunnen zich snel en op veel gewassen vermeerderen. Enkele typen van het wortelknobbelaaltje zoals M. chitwoodi, M. fallax, en M. hapla kunnen bij veel akkerbouw-, vollegrondsgroententeeltgewassen en een aantal bolgewassen voor grote problemen zorgen. In de teelt van vaste planten worden de problemen vooral veroorzaakt door M. hapla.

M. chitwoodi en M. fallax zijn quarantaine organismen waarvoor speciale fytosanitaire regels gelden. Vermeerderingsmateriaal moet vrij zijn van M. chitwoodi en M. fallax. Deze aaltjes veroorzaken grote economische schade door afkeuring van met deze aaltjes besmet vermeerderingsmateriaal zoals pootaardappelen, aarbeiplanten en aspergeplanten, vaste planten, dahlia en gladiool. Dit kan leiden tot afkeuring. Binnen de bollensector is inundatie van het land voor sommige regio’s een oplossing. Het perceel wordt dan gedurende een periode van 6-18 weken onder water gezet. Hierdoor ontstaat zuurstofloosheid waardoor aaltjes, maar ook sommige andere ziekten en plagen dood gaan. De dodende werking gaat sneller bij hogere bodemtemperaturen (ca. 20°C) waarbij het bodemleven actiever is en de zuurstof eerder opraakt. Met inundatie zijn bij de beheersing van M.hapla positieve ervaringen bekend. Voor de beheersing van M. chitwoodi zijn hiermee echter geen ervaringen.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.