Home

Nieuws

Topteam vraagt kabinet meer dan 300 miljoen

Den Haag – Het Topteam Tuinbouw wil tot 225 miljoen euro overheidsgeld steken in agrarische bedrijvigheid en kennis in ontwikkelingslanden. Dat staat in het vrijdag gepresenteerde advies aan het kabinet.

De tuinbouw vraagt uit de pot van 1,5 miljard euro die het Kabinet uittrekt voor de negen topsectoren een bijdrage van 195 tot 295 miljoen euro.

Daarvan wil de tuinbouw samen met topsector Agro & Food 125 tot 225 miljoen euro besteden aan bedrijvigheid in ontwikkelingslanden. De overige 70 miljoen zou moeten worden geïnvesteerd in versterking van de kennisinfrastructuur en uitbouw van de publiek-private samenwerkingen zoals nu al actief zijn op het gebied van genomics.

Daarnaast vraagt de tuinbouw de overheid uit overige middelen jaarlijks nog eens 59 miljoen euro te investeren in onder meer Risicofinanciering voor innovatief ondernemerschap door (start-up) bedrijven en Greenport Holland International en in de voortzetting van de programma’s voor aardwarmte en de kas als Energiebron.

De sector heeft in het advies getiteld Bron voor Groene Economie een actieagenda ontwikkeld met zeven actielijnen. Opvallend daarbij is het regieorgaan dat het topteam in het leven wil roepen gepaard aan een projectorganisatie voor de uitvoering van de actieagenda. Het Topteam ziet een gereorganiseerd PT deze taak vervullen.

Een andere belangrijke actielijn is het verdubbelen groei toegevoegde waarde door een nieuw verdienmodel van consument gedreven productontwikkeling, in nauwe samenwerking tussen alle spelers in de keten. Verder moet Nederland internationaal topcentrum voor kennis, onderzoek en onderwijs zijn en blijven. De overheid moet daarvoor consistent thematisch beleid uitzetten en langetermijnfinanciering van fundamenteel onderzoek.

De totale investering in de sector door bedrijven, kennisinstellingen, rijksoverheid, provincies en gemeenten, inclusief de actieagenda, wordt geschat op 3 à 4 miljard euro per jaar. Hiermee stijgt de toegevoegde waarde van 8,7 naar 10 miljard euro, aldus het Topteam.

Directeur Willem Baljeu van handelskoepel Frugi Venta noemt het rapport ’nuttig, maar wel abstract’. ”De concrete invulling moet uit de markt komen en de overheid moet dan ook echt over de brug komen met middelen.” Baljeu stelt ook dat de actielijnen moeten worden geordend naar prioriteit. ”Ik geloof ook in crossovers met andere topsectoren, en dan is met name de logistiek relevant.”

Voorzitter Nico van Ruiten spreekt in een reactie van een “uitstekende strategische agenda”, gericht op het maken van producten van hogere waarde met minder grondstoffen, met altijd de wensen van de burger ook qua duurzaamheid in het achterhoofd. “De huidige status en verdergaande ambities op dit terrein moeten de komende jaren zorgen voor ondersteunend beleid en regelgeving voor ondernemers in de tuinbouw. Naast dit algemene belang bieden vooral de voortzetting van Kas als Energiebron, het pleidooi voor een effectief en duurzaam pakket gewasbeschermingsmiddelen, financiering van innovatieprogramma’s voor groene ketens en aandacht voor transitie naar biobased economy aanknopingspunten voor ondernemers.”

Volgens voorzitter Loek Hermans van Greenport Holland, waarin alle schakels van de tuinbouw samenwerken, ligt met het plan ”de weg open naar een wereldmarktpositie.” Het gevraagde bedrag is volgens Hermans ”reëel.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.