Home

Nieuws

Taken Faunafonds naar provincies

Den Haag – Het ministerie van landbouw gaat afspraken maken met provincies om de feitelijke werkzaamheden en financiering van het Faunafonds over te dragen aan de provincies.

Het ministerie doet dit vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuur, die in 2012 nog niet van kracht zal zijn. De verandering is het gevolg van het regeerakkoord, waarin staat dat natuurtaken worden gedecentraliseerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.