Home

Nieuws 2 reacties

Rekenkamer kritisch op landbouwsubsidies

Brussel - De Europese rekenkamer vindt de uitvoering van de Europese bedrijfstoeslagenregeling twijfelachtig. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Rekenkamer naar de Europese landbouwsubsidies.

De rekenkamer concludeert dat er onnauwkeurig wordt omgegaan met boeren die recht hebben op subsidies en met grond waarop subsidie verleend kan worden. Hierdoor komt het voor dat landbouwsteun bij mensen terecht komen die zich niet met landbouw bezig houden. De Rekenkamer ontdekte gevallen waarin de regeling gebruikt werd voor een gegarandeerde opbrengst, zonder dat er aandacht was voor de teelt van gewassen. Ook stuitte de rekenkamer op gevallen waarbij landbouwsteun werd uitgekeerd terwijl de percelen niet werden onderhouden volgens de voorwaarden van goede landbouwpraktijken.

De rekenkamer is ook kritisch op de milieu-effecten van het bedrijfstoeslagrechtensysteem en de verdeling van de steun tussen en binnen de lidstaten. De rekenkamer adviseert de EU om haar landbouwsteun meer te gaan richten op actieve landbouwers en een duidelijker omschrijving te maken van subsidiabele grond en landbouwactiviteiten. Hierbij moet vooral gekeken worden naar activiteiten die een positieve bijdrage leveren tot het behoud en de verbetering van het milieu. Ook adviseert de Rekenkamer de hoogte van de landbouwsubsidies te baseren op de landbouwomstandigheden in verschillende regio’s in de  EU.

De rekenkamer concludeert dat het toeslagrechtensysteem wel heeft bijgedragen aan het realiseren van twee hoofddoelstellingen van het gemeenschappelijke landbouwbeleid: het stimuleren van boeren beter in te spelen op vraag uit de markt en het ondersteunen van het inkomen in de landbouw als geheel.

Het bedrijfstoeslagensysteem wordt op dit moment in 17 van de 27 lidstaten toegepast. In 2009 ging het om ongeveer 28,8 miljard euro.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    de rekenkamer moet alleen controleren, en niet adviseren de toeslagen voor milieu te gaan gebruiken, daar is de rekenkamer niet voor. Is de rekenkamer links georienteerd ?

  • no-profile-image

    De hele EU is links georienteerd, vandaar dat we met al die onzin worden opgescheept.

Of registreer je om te kunnen reageren.