Home

Nieuws

Rekening-courantschuld dga is uitdeling

Een directeur groot aandeelhouder (dga) belegt in privé met zijn BV geleend geld. De onderliggende geldlening is geen schijnhandeling. De lening is echter wel onzakelijk, met een winstuitdeling tot gevolg. De boete vervalt door het ontbreken van opzet.

Kort samengevat is de uitspraak van rechtbank Haarlem de volgende:

Een dga houdt 51,7 procent van de aandelen in een BV, waarvan hij tevens de bestuurder is. De dga heeft in de periode 2003-2006 in privé een groot aantal aandelen G Inc gekocht. De aankoop is gefinancierd met opnamen uit het vermogen van de bv. De dga bezit in mei 2006 een pakket ter waarde van € 1.183.723. De rekening-courantschuld van X is € 1.500.000. De dga en zijn BV hebben de rekening-courantverhouding in mei 2006 notarieel vastgelegd. De inspecteur stelt dat de rekening-courantverhouding onzakelijk is.

De rechtbank Haarlem oordeelt dat de overeenkomst onzakelijke voorwaarden bevat en dat de BV daarmee aan de dga bewust een voordeel heeft doen toekomen waarvan de dga zich ook bewust moet zijn geweest. Zo is bijvoorbeeld geen zekerheid bedongen, terwijl de dga op papier een negatief vermogen heeft en de aandelen G Inc in waarde zijn gedaald. Verder is het besteedbaar inkomen van de dga lager dan de overeengekomen rente. Bovendien is de dga in 2006 65 jaar geworden en het is niet aannemelijk gemaakt dat X beschikt over extra verdiencapaciteit om aflossingen te doen.

De dga stelt vergeefs over waardevolle schilderijen, horloges en huisraad te beschikken. Weliswaar heeft hij in latere jaren een deel daarvan verkocht, maar de opbrengst is niet gebruikt om zijn schuld aan de bv af te lossen. Hij heeft in 2006 dus een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang genoten van € 1.500.000. Het beroep van de dga is wel gegrond, aangezien de vergrijpboete van € 93.750 niet terecht is. Hij heeft namelijk niet opzettelijk een onjuiste aangifte gedaan

Meer informatie: LJN: BQ6508, Rechtbank Haarlem , nummer AWB 10/2008Of registreer je om te kunnen reageren.