Home

Nieuws

Raiffeisenverband waarschuwt voor onbeheerste inzet op bio-energie

Berlijn – Het Deutsche Raiffeisenverband (DRV) waarschuwt politici dat de ’Energiewende’ geen nieuw probleem mag opleveren in de vorm van een onbeheerste inzet op bio-energie.

De Energiewende voorziet in een stillegging van de kerncentrales per uiterlijk 2022 en vervanging door met name vernieuwbare dan wel duurzame bronnen van energie.

Volgens de DRV. een federatie van 2.600 coöperatieve ondernemingen in de landbouwgerelateerde industrie, mag daarvoor in geen geval nog meer waardevol akkerbouwareaal worden gebruikt. Dat zou leiden tot een verdere verkrapping van het aanbod aan agrarische grondstoffen.

”Arbeidsplaatsen in de vlees- en melksector gaan dan verloren en de duurzame waardevorming op het platteland, waar de Raiffeisen-coöperaties actief zijn, komt in gevaar,” verklaart DRV-topman Manfred Nüssel in een open schrijven aan de besluitvormers in de regeringsburelen in Berlijn.

Het DRV is op zich wel blij met de ’Energiewende’. Voor zover het daarbij gaat om bio-energie dient naar de visie van het DRV de zaak ’beheerst en met verstandig beleid’ te worden aangepakt.

”Vooral in droge jaren als 2011 kan een krap grondstoffenaanbod ook leiden tot prijsstijgingen die dan in strijd met de feiten in verband worden gebracht met speculatie,” licht Nüssel toe. Veel problemen kunnen echter worden voorkomen als bij de bio-energie meer gebruik wordt gemaakt van reststoffen. Daarnaast moet in eerste instantie worden gegrepen naar de opties windkracht en fotovoltaïek (zonenergie), vindt de Raiffeisen-sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.