Home

Nieuws

Praktijkproef combikip nog dit jaar

Den Haag - Nog dit jaar begint een onderzoek naar de mogelijkheden van combikip.

Dat blijkt uit een brief van het ministerie van landbouw aan de Tweede Kamer.

Het ministerie is in overleg met de pluimveeorganisatie NOP en de Dierenbescherming over de ontwikkeling van een kip die zowel voor de eierproductie als voor de vleesconsumptie gebruikt kan worden.

Daarbij wordt vooral rekening gehouden met de afzetmogelijkheden van het vlees en de eieren. “Deze marktgerichte benadering vereist een samenwerkingsverband van een fokkerijorganisatie die een geschikt ras heeft, pluimveebedrijven die hennen en hanen van een combikip-ras willen houden en een slachterij en verwerker die het vlees van de hanen van de combikip willen vermarkten”, schrijft staatssecretaris Henk Bleker van landbouw.

Tijdens een verkennende studie onder leiding van de Wageningen UR zijn ketenpartijen gevonden die mee willen doen aan de proef. Op dit moment worden nog pluimveebedrijven getoetst op geschiktheid voor deelname. Wageningen UR zal naar verwachting in september een onderzoeksvoorstel indienden bij het ministerie van landbouw, dat zorg draagt voor de financiering van het plan.

In het onderzoek worden houderijsystemen voor hennen en hanen in praktijkomstandigheden getest. Daarnaast wordt een geschikte slachtmethode ontwikkeld en worden de vleesproducten culinair getest.

Fase 1 van het onderzoek loopt tot begin 2013 vanwege de productiecyclus van de hennen. Op basis van de resultaten van fase 1 zal in fase 2 (2013 en 2014) het project worden doorontwikkeld en uitgerold.

Of registreer je om te kunnen reageren.