Home

Nieuws 169 x bekeken 1 reactie

Praktijkonderzoek op het spel bij opheffing schappen

Wageningen - Een deel van het toepassingsgericht onderzoek voor de land- en tuinbouw staat op het spel bij de afschaffing van de productschappen.

In de afgelopen drie jaar is voor ruim vijftig miljoen euro aan op de praktijk gericht onderzoek verricht.

Daarbij gaat het met name om onderzoek van Wageningen UR Livestock Research en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving. Voorbeelden van door de productschappen gefinancierd onderzoek zijn de ontwikkeling van innovatieve huisvestingssystemen, bemestingsadviezen voor verschillende gewassen, onderzoek naar de bestrijding van ziekten en plagen en de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen.

Hoe en of dat onderzoek wordt voortgezet als de productschappen worden opgeheven is op dit moment volstrekt onduidelijk.

Voor Wageningen UR zal het wegvallen van het contractonderzoek voor de productschappen een fikse slok op de borrel schelen. De productschappen nemen tussen de 10 en 15 procent van de contractresearch binnen Wageningen UR voor hun rekening. In 2010 weas dat afgerond 17 miljoen euro. Sinds 2003 heeft de bijdrage van de productschappen aan het on derzoek geschommeld tussen bijna 13 miljoen (2007) tot bijna 26 miljoen (2003 en 2004) per jaar.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Dan wil Wageningen vast wel een rapportje maken waarin WETENSCHAPPELIJK wordt bewezen dat we niet zonder de schappen kunnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.