Home

Nieuws

Piet Blauw en Marco Korff externe adviseurs Dienst Regelingen

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw heeft oud-Kamerlid Piet Blauw en accountant Marco Korff gevraagd advies te geven over het verbeteren van dienstverlening van Dienst Regelingen.

De heren vervangen Marc Calon, die na kritiek van de Tweede Kamer zijn functie neerlegde. Calon is een goede bekende van Bleker. Ze waren tegelijkertijd politiek actief in Groningen.

Blauw zat van 1981 tot 1998 voor de VVD in de Tweede Kamer en was onder andere voorzitter van de Kamercommissie Landbouw. Blauw was daarnaast veehouder, tuinder en bollenteler. Blauw was bovendien eigenaar van een akkerbouwbedrijf in Noordoost Groningen. Blauw is bestuurlijk actief in verschillende maatschappelijke organisaties.

Korff was tot 1 januari 2011 directievoorzitter van Alfa Accountants. Korff is oud-voorzitter van de VLB, de vereniging van de grote agrarische accountantskantoren en is plaatsvervangend voorzitter van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants. Daarnaast is hij lid van de raad van commissarissen van de Land- en Tuinbouwcoöperatie Rijnvallei te Wageningen.

De adviseurs moeten advies geven hoe Dienst Regelingen effectiever en gebruiksvriendelijker kan werken. Onder andere bij de perceelsregistratie ging veel mis.

Of registreer je om te kunnen reageren.