Home

Nieuws

'PT blijft naast Topteam eigen agenda vervullen'

Zoetermeer - Het Productschap Tuinbouw blijft een agenda uitvoeren naast de nieuw voorgestelde structuur van Topteam Tuinbouw.

Dat zegt Herman de Boon, voorzitter van sierteeltkoepel VGB. Vrijdag maakte boegbeeld Timo Huges, de actie-agenda bekend waarmee het Topteam de tuinbouw wil versterken met geld uit het topsectorenbudget. Het plan omvat een aanvraag van 220 miljoen euro uit een pot van 1,5 miljard euro. Daarvoor is een nieuw besturingsmodel uitgewerkt om de gelden te beheren voor de agenda van met name onderzoek en internationalisering. Het PT zou daarin alleen een rol spelen als inner van collectieve gelden en kennisinstituut.

Toch verwacht De Boon dat voldoende taken overblijven voor een eigen agenda van het PT. “Er ontstaat geen nieuwe multinational in de tuinbouw die alles gaat bepalen. De nieuwe structuur - de gouden ring genoemd in het sectorrapport - krijgt een agenda naast de agenda van het PT. Die zullen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd moeten worden”, aldus De Boon.

Ook waarnemend PT-voorzitter Bart Bruggeman gaat uit van een toekomstige samenwerking naast elkaar met eigen taken. “Onze huidige toekomstagenda wijkt niet sterk af van deze structuur. We hebben nauw samen gewerkt bij de totstandkoming van dit rapport en zullen betrokken blijven bij de uitwerking, is mijn verwachting en hoop.”

Toekomstige discussie zal bepalen welke taken overblijven in het schap, verwacht De Boon.

Volgens Willem Baljeu van handelskoepel Frugi Venta moet het voorstel voor de nieuwe structuur meegenomen worden in discussie over vernieuwing van het schap. “We moeten goed kijken of dit kan. Een schap is gebonden aan verordeningen en kan niet zomaar als collectant bedragen overmaken voor projecten waar anderen om vragen. Ook is het goed het voorstel mee te nemen in de democratiseringsdiscussie in het schap. Komt de invloed van bedrijven hier voldoende in terug?” Het model voor aansturing van de actie-agenda wordt immers bestuurd door een commissie met daarin Loek Hermans van Greenport Holland (bedrijfsleven) en vertegenwoordigers van het ministerie van ELI en onderzoekers.

Volgens De Boon moet eerst blijken hoeveel van de plannen het kabinet gaat invullen. Dat wordt in september bekend. Er waren signalen dat het budget voor tuinbouw veel lager was. Het Topteam heeft dus meer gevraagd. “Ook dan moet de sector het geld matchen. Dat kan niet alleen van investeringen door bedrijven komen. Het PT is belangrijk om hiervoor collectieve gelden te innen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.