Home

Nieuws

PBL: mestprobleem groeit wereldwijd

Het overschot aan meststoffen neemt de komende vijftig jaar sterk toe, niet alleen in de geïndustrialiseerde landen en Azië, maar ook in Afrika en Zuid-Amerika.

Dat verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Voornaamste oorzaak is de toename van de veeteelt. Hierdoor komen steeds grotere hoeveelheden voedingsstoffen via mest in de bodem en oppervlaktewater terecht. Medewerkers van het PBL schrijven dit in het tijdschrift Pnas. Ze keken naar stikstof en fosfor. In Azië, waar momenteel het grootste deel van het wereldkunstmestgebruik plaatsheeft, zijn grote overschotten van zowel stikstof als fosfor te zien.

Of registreer je om te kunnen reageren.