Home

Nieuws

Overheid steunt fossiele meer dan hernieuwbare brandstof

Delft – De overheid kende in 2010 vier keer meer geld uit de schatkist toe aan de productie en consumptie van fossiele dan aan hernieuwbare brandstof.

Dat blijkt uit een rapport opgesteld door de onderzoeksbureaus CE Delft en Ecyfys. Het verschil zit vooral in de subsidiëring van eindgebruik door met name grootverbruikers als de landbouw, visserij en transportsector.

In totaal kende de overheid in 2010 5,8 miljard euro uit de schatkist toe aan fossiele energie tegenover 1,5 miljard euro aan hernieuwbare energie. De productie van fossiele en kernenergie ”kreeg” 1,4 miljard euro, tegen 1,3 miljard euro voor hernieuwbare energie zoals zonne-energie of windenergie.

De overheid subsidieerde eindgebruik via belastingvrijstellingen- en kortingen met in totaal 4,6 miljard euro. Daarvan ging 4,4 miljard euro naar vooral grootgebruikers van fossiele energie. Ondanks de overheidsdoelstellingen voor verduurzaming ging slechts 200 miljoen euro naar hernieuwbare energie.

Grootverbruikers profiteren fors, aldus de onderzoekers. Waar kleinverbruikers in 2010 2,8 miljard euro meer betaalden dan de eigenlijke kosten van de energie, betaalden grootgebruikers 1,8 miljard te weinig. De onderzoekers zeggen dat op basis van CO2- emissies of energie-inhoud het grote verschil nauwelijks te rechtvaardigen is.

Hoewel agrariërs een belangrijke rol spelen bij de productie en consumptie van hernieuwbare brandstof, profiteert de sector ook van de subsidiëring van fossiel. Rode diesel kent een accijnsvrijstelling van 16 cent per liter. Overigens kent bijvoorbeeld de binnenvaart een vrijstelling van 42 cent per liter.

In totaal subsidieert de overheid via de rode diesel verschillende sectoren met in totaal 213 miljoen euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.