Home

Nieuws 216 x bekeken

Oplossing voor problemen bestaand gebruik in zicht

Den Haag – Er lijkt een oplossing voor de problemen rondom bestaand gebruik in zicht. CDA en VVD willen de referentiedatum hiervoor vastleggen op 31 maart 2010.

Nu wordt nu de datum van 7 december 2004 gehanteerd. Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de Crisis- en herstelwet (CHW). Minister Melanie Schultz van Haegen zal zich niet tegen de voorgestelde een aanpassing verzetten. De vorige regering ontraadde in november 2009 nog het vaststellen van de referentiedatum op een later tijdstip.

Volgens Kamerlid Ger Koopmans (CDA) biedt deze stap verlichting voor in potentie tienduizend veehouders in de omgeving van Natura 2000-gebieden. Bij de beoordeling van een Natuurbeschermingswetvergunning (Nbw) worden namelijk de gevolgen van bestaande activiteiten voor de stikstofdepositie getoetst. Hoe later de referentiedatum, hoe gunstiger voor de ondernemer.
“Noord-Brabant gaat binnenkort alle bedrijven aanschrijven die in de periode tussen 7 december 2004 en de datum van de inwerkingtreding van de provinciale stikstofverordening hebben uitgebreid”, zei Koopmans in het debat. “Alleen al in Noord-Brabant gaat het om tweeduizend bedrijven. Zij moeten met een geldige bouw- en milieuvergunning aantonen dat zij achteraf nog voldoen aan de Nbw. Dat is een onmogelijke opgave.”

Of het plan van CDA en VVD wordt aangenomen, hangt af van de opstelling van de PVV. Die fractie nam niet deel aan het debat, maar verwacht wordt dat de partij van Geert Wilders met het voorstel akkoord gaat. Volgende week wordt hierover gestemd.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.