Home

Nieuws

Onverwacht grote invloed bedrijven op smaak varkensvlees

Ede - Zo'n 8 procent variatie in smaakbeleving van varkensvlees is terug te voeren op verschillen tussen de bedrijven waar de varkens zijn geproduceerd.

Dat vertelde onderzoeker Gé Backus van het Landbouweconomisch Instituut Lei tijdens de jaarbijeenkomst van Pigture Group in Ede. Een en ander kwam volgens Backus naar voren uit nader onderzoek van een gegevensbestand waarover Lei-onderzoekers beschikten uit het berengeuronderzoek. In dat onderzoek draaide het primair om de vraag hoe consumenten reageren op vlees dat aantoonbaar besmet is met berengeur. De stukjes vlees die de consumenten meekregen om te proeven waren echter stuk voor stuk ook geheel terug te traceren tot op bedrijfsniveau. Nader onderzoek van de bevindingen van de consumenten met dit vlees bracht aan het licht dat een deel, zo’n 8 procent van de smaakverschillen valt terug te voeren op bedrijfseffecten.

Backus noemde in zijn verhaal dit een onverwacht hoog percentage. "Het biedt perspectief voor de slachterijen om meer aandacht te geven aan smaak en kwaliteitsverschillen en daar op te sturen en eventueel uit te betalen." Tot nog toe wordt er vrij algemeen vanuit gegaan dat er in de huidige gangbare varkenshouderij nauwelijks mogelijkheden zijn om de smaakbeleving te beïnvloeden. De uitkomst van dit onderzoek wijst er op dat er mogelijk meer verschillen zijn dan tot nu toe gedacht.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen waardoor de verschillen worden veroorzaakt. Te denken valt bijvoorbeeld aan de soort varkens, of het voerregime per bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.